Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Frödingsparken

Frödingsparken är en park i Karlstads innerstad där det finns storvuxna träd, en fin liten staty och citat från Gustaf Frödings dikter på ljusklot. Här växer träd av lind, alm, ek, silverlönn, prydnadskörsbär och rödlönn. Fåglar som bland annat ringduva och björktrast häckar i området.

Närhet till café
Blomsterprakt
Konst och skulpturer
Tillgänglighetsanpassat

Kultur och uteschack

Frödingsparken är döpt efter skalden Gustaf Fröding och därför finns citat från hans dikter på ljusklot i parken.

Statyn Liten dansös av Torsten Fridh placerades här på 50-talet, och den omges av blomsterrabatter och sittplatser. 2020 fick statyn en ny mer central placering i parken.

För den som vill spela schack finns även ett stort uteschack i parken för alla som är intresserade.

Viktiga personer har varit här

Frödingparken är en rest från den gamla Lasarettsparken som låg här intill gamla lasarettet, som nu del av Tingvallagymnasiet. Området har varit välbesökt av storheter som Karl XI, Karl XII, Zarah Leander och Gustav Fröding.

Parkens innehåll har förändrats ganska kraftigt med tiden. Vi tror att de storvuxna träden har sitt ursprung i den gamla anläggningen, men kastanjerna med tillhörande undervegetation av buskar utmed parkens östra långsida kom till i början på 1960-talet. En av de större förändringarna, förutom att parken krympt i storlek, är att det gamla slingrande gångsystemet har lagts om och rätats ut.

Parken fick sitt nuvarande utseende 2020 då parken rustades upp för att bli en trevligare park att vistas i. 

Framtida plats för ovanliga fågelarter?

Eftersom att några av träden i parken är väldigt gamla så finns det potential för att de skulle kunna bli hem för mer ovanliga fågelarter i framtiden. Om det blir så får tiden avgöra, men vi hoppas på att några sällskynta fåglar hittar hit. 

Hitta hit

Frödingparken ligger i Tingvallastaden, mellan Tingvallagymnasiet och Pråmkanalen.