Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild på fontänen i Stadsträdgården med blommor runt om

Stadsträdgården

I den vackra Stadsträdgården växer så mycket som 800 olika arter av buskar, träd och blommor. Det är en stor och vacker park med intressant växtlighet, fina gångstråk, sittplatser, café och fontän.

Fakta om parken

Innehåll

Konst

Bänkar

Fontän

Toalett

Parkering

Storlek

Stor park

Tillgänglighet

Handikapptoalett

Tillgänglig för rullstolsburen

Tillgänglig för rullstolsburen med assistans

Intresserad av

Närhet till café

Blomsterprakt

Konst och skulpturer

Bra plats för picknickfilt

Tillgänglighetsanpassat

Karlstads mest fågelrika park

Stadsträdgården kallas för "stadens park" i Gustaf Frödings dikt om skalden Wennerbom. Här växer gamla träd av framförallt ek, poppel, alm, lind, lönn och bok, samt mängder med buskar och blommor som alla är märkta med namnskyltar. Träden ger goda förutsättningar att ha en intressant insektsfauna, och det är Karlstads mest fågelrika park vad gäller antalet häckande arter. Vanligast är björktrast och ringduva, men här häckar också arter som stare, svartvit flugsnappare, ärtsångare och trädgårdssångare.

Stadsträdgården förr

Trädgården har en intressant historia som sträcker sig bakåt till 1800-talets mitt. Initiativet till Stadsträdgården togs redan 1857 av Värmlands Hushållningssällskap, som ville flytta sin Trädgårdsmästarskola från Carlberg i Grums till Karlstad. Trädgården började anläggas år 1863. År 1865 byggdes Orangeriet, det kombinerade växt- och skolhuset. Skolan upphörde år 1876 med Hushållningssällskapet som huvudman, men fortsatte om än i mindre omfattning i trädgårdens regi till år 1895. Karlstad stad tog över Stadsträdgårdsmästeriet år 1922.

Pyroman brände ner restaurangen

År 1870 byggdes trädgårdens första restaurang. Byggnaden fanns kvar till år 1900 då en ny, större och modernare byggdes helt i trä. Dessvärre brann denna ner år 1959 då en pyroman härjade. Någon restaurang har det inte blivit sedan dess men vid parkens lilla café kan man njuta av en fikastund under trädens krontak.

Parkens förändring

Stadsträdgården kom efter branden 1959 att ligga mer eller mindre i träda till år 1993. Då beslutade Karlstads kommun att Stadsträdgården skulle återupprustas. Det beslutades att parken skulle upprustas i engelsk Viktoriansk stil, precis som ursprunget. De ståtliga träden från den ursprungliga planteringen behölls och fick utgöra stommen vid upprustningen. Parkens yta är idag 5,5 hektar.

Öppettider sommarcaféet

Caféet drivs av Lindhés konditori och är öppet varje dag 1 juni till 30 augusti.

Vardagar 11.00-17.00

Lördagar-söndagar 11.00-16.00

Aktiviteter under sommaren

Under sommaren bjuds det bland annat på musik och andra aktiviteter.

Hitta hit

Parken ligger centralt i stadsdelen Viken, söder om Karlstad järnvägsstation.

Karta

Du kanske också är intresserad av

Servitris lämnar över fika till man på uteservering.

Mariebergsskogen – Karlstads stadspark

Mariebergsskogen är en stadspark full av fantasi och magi. Här kan du leka, lära och upptäcka naturens och djurens hemligheter. Här finns något att se och göra för nyfikna i alla åldrar. Parken är öppen alla dagar året om och det är fri entré. Vill du veta exakt vad som händer en speciell dag, ja då tittar du in på mariebergsskogen.se. Parken är öppen alla dagar, året runt och det är fri entré.

Parker och grönområden

Vy över bryggorna i Sandgrundsparken

Sandgrundsparken

Sandgrundsparken ligger på en udde i Klarälven, mitt i centrala Karlstad. Det är en park för både vardag och fest. Sommartid nyttjas de öppna ytorna för picknick, spel, spontanidrott, konserter och arrangemang. Vintertid anordnas ibland spännande eldkonstarrangemang

Parker och grönområden

Blomsterplantering och grön gräsmatta

Teaterparken

Under varma sommardagar är Teaterparken ett mycket populärt utflyktsmål. Många kommer hit för att sola- och bada, eller för att promenera runt och titta på de vackra blomsterplanteringarna. Parken har ett fint läge intill Klarälven, och är en arena för några av stadens utomhusarrangemang.

Parker och grönområden

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?