Utbildning och barnomsorg

Vuxenutbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Karlstad kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna.

Gymnasie- och vuxenutbildning, information Corona

Regeringen gav 17 mars rekommendationen att inte bedriva undervisning i gymnasieskolors och vuxenutbildningars lokaler. Karlstads kommun följer regeringens rekommendationer och bedriver undervisningen på distans från torsdag 19 mars. Vi har både teknik och läromedel som möjliggör distansstudier. Vi vädjar till alla elever att ta ansvar för sina studier även om de sker från hemmet från och med torsdag 19 mars.

För vuxenutbildningen har många nya elever startat från den 23 mars. Samtliga utbildare är förberedda inför utbildning på distans och de arbetar hårt för att alla elever ska komma igång med sina kurs/kurser och utbildning. Har du frågor om inloggningar, litteratur eller prov eller likande behöver du komma i kontakt med din utbildare/lärare. Får du inte kontakt med din lärare kan du höra av dig till enhetschef, rektor eller administratör enligt nedan:

Behöver du komma i kontakt med Vuxenutbildningens se våra kontaktuppgifter här:

Alla kursmoment är inte möjliga att genomföra på distans och lärarna kommer därför att behöva planera så att praktiska moment genomförs vid senare tillfälle. Elever som är ute på APL (Arbetsplatsförlagt lärande) fortsätter med det enligt ordinarie planering. Hur fungerar det med apl (arbetsplatsförlagt lärande) när undervisningen är på distans?

Eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendation är att undervisningen ska fortsätta men utanför skolans lokaler, så kan eleven fortsätta sin apl så länge som arbetsplatsen godkänner det.

Vad händer med nationella prov - kommer de också genomföras på distans?

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under våren. I vissa kurser kan det fortfarande vara så att du har ett prov/test eller examination. Har du frågor vad som gäller för din kurs kontakta din lärare.

Frågor och svar

Här finns frågor och svar om gymnasie- och vuxenutbildningen med anledning av Corona. Följa gärna informationen för att ta del av den senast informationen.

https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasium/fragor-och-svar-corona/

https://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Trygg-och-saker/krisberedskap-och-krishantering/krishantering/information-corona/fragor-och-svar/

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den