Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Beställ betyg och studieintyg inom vuxenutbildningen

Här kan du som studerat inom vuxenutbildningen beställa både betyg och intyg. Har du studerat inom sfi eller en kombinationsutbildning väljer dom länkarna. För övriga kurser och utbildningar väljer du länkarna med vuxenutbildning.

Sista dag för beställning av examen / slutbetyg den 7 juni

För att få ut examen / slutbetyg från vuxenutbildningen i Karlstad innan sista kompetteringsdag på antagning.se (21 juni) behöver du senast 7 juni göra en beställning av din examen/slutbetyg på länken nedan.

Beställning av examen / slutbetyg för vuxenutbildningen (karlstad.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I din beställning är det viktigt att du klickar i alternativet "examen/slutbetyg".

Vuxenutbildningen kommer att skicka in din examen / slutbetyg till antagning.se när den är klar. Vi uppmanar dig dock att även själv logga in på antagning.se när du fått din examen /slutbetyg för att säkerställa att den kommit in i betygsdatabasen.

Betyg

Ett betygsdokument tar cirka 14 arbetsdagar att utfärda efter det att din kurs/dina kurser är betygsatta hos oss på Vuxenutbildningen.

Vid beställning av Slutbetyg 2350 poäng eller Examen 2400 poäng, skickar vi dig betyget när det är klart och översänt till nationella betygsdatabasen (antagning.se).

Observera! Sista datum för utfärdande av slutbetyg sker den 1 juli 2025.

Studieintyg

Studieintyg är ett bevis på att du studerar hos oss på Vuxenutbildningen eller att du har studerat hos oss under en viss period.

Studieintyget skickas till dig inom 14 dagar efter beställning.

Information om betyg

Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Efter 1 juli 2012 är betygsskalan A till F inom utbildningar på gymnasial nivå. A är högsta betyget, E är lägsta godkända betyg och F är underkänt.

Betyg inom sfi och kurser på grundläggande nivå har från 1 januari 2022 betygskala med G (godkänt) och IG (icke godkänt).

Du bestämmer själv när du vill ha dina betyg utskrivna. Beställ dina betyg i god tid.

Läser du mot en gymnasieexamen eller slutbetyg ska du kontakta studievägledare för planering.

Du måste själv kontrollera att dina betyg har kommit in till Antagning.se.

Betyg satta efter 1 augusti 2016 rapporteras till Antagning.se. Betyg satta före 1 augusti 2016 måste du själv skicka in.

Du laddar upp dina inskannade dokument direkt på Antagning.se där du även hittar mer information.

Du kan få ett slutbetyg från utbildning på grundläggande nivå om du har fått lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå eller särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå ska få slutbetyg från sådan utbildning.

Förlängd tid för utfärdande av slutbetyg

Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till den 1 juli 2025.

I ett slutbetyg kan ingå betyg satta både före och efter 1 juli 2012. Ett slutbetyg ska innehålla minst 2 350 poäng.

Efter 1 juli 2012 utfärdas gymnasieexamen inom vuxenutbildningen. En gymnasieexamen kan vara högskoleförberedande eller yrkesförberedande.

Högskoleförberedande gymnasieexamen

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska vara inriktad mot ett studieområde. Det finnas två olika studieområden som benämns samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik. Krav för denna examen är:

  • Du ska ha läst 2 400 poäng.
  • Minst 2 250 poäng ska vara godkända.
  • Följande gymnasiegemensamma ämnen måste ingå: svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1,2 och 3 (300 poäng), engelska 5 och 6 (200 poäng), matematik 1b eller 1c (100 poäng), gymnasie-/komvuxarbete (100 poäng).
  • Betyg i historia, samhällskunskap, religonskunskap och naturkunskap samt matematik i den omfattning som krävs för det gymnasieprogram din examen motsvarar.
  • Utav de resterande betygen i din högskoleförberedande examen måste mer än hälften vara ämnen som ingår i ett och samma högskoleförberedande program.

Yrkesexamen

  • Du ska ha läst 2 400 poäng.
  • Minst 2 250 poäng ska vara godkända.
  • Följande gymnasiegemensamma ämnen måste ingå: svenska 1/svenska som andraspråk 1 (100 poäng), engelska 5 (100 poäng), matematik 1a (100 poäng), gymnasie-/komvuxarbete (100 poäng).
  • Du måste också ha betyg i historia (50 poäng), samhällskunskap (50 poäng), religonskunskap (50 poäng) och naturkunskap (50 poäng).
  • Utav de resterande 1 800 poängen som ingår i en yrkesexamen måste mer än hälften vara ämnen som ingår i ett och samma yrkesprogram.

Sidan uppdaterad: 2023-06-02

Hittade du rätt information på sidan?