Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Betyg och studieintyg

Här kan du som läst en vuxenutbildning beställa betyg och studieintyg.

Beställ betyg

Beställ studieintyg

Om betyg

Ett betyg är ett omdöme av dina kunskaper i en kurs. När du har läst en kurs sätter din lärare ett betyg. För kurser på grundläggande nivå samt sfi är betygsskalan G–IG. För kurser på gymnasial nivå är betygsskalan A–F.

Om studieintyg

Ett studieintyg är ett bevis på att du studerar en vuxenutbildning eller att du har studerat en vuxenutbildning under en viss period. Ett studieintyg innehåller endast kurser och kursdatum, inga betyg.

För dig som ska studera vidare

Om du ska söka en kurs eller en utbildning på en högskola eller ett universitet behöver du beställa dina betyg minst tre veckor innan sista kompletteringsdag.

Efter att din beställning har behandlats kommer dina betyg att skickas till betygsdatabasen.

Du behöver själv kontrollera att dina betyg finns tillgängliga på Antagning.se eller om du behöver ladda upp dem.

  • Betyg satta före 1 augusti 2016 måste du själv ladda upp.
  • Betyg satta efter 1 augusti 2016 skickas automatiskt till betygsdatabasen.

Mer information

Sidan uppdaterad: 2024-06-17

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida