Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tidigare e-förslag

E-förslag till Karlstads kommun har tidigare kunnat lämnas in via en tjänst som kallades Dialogportalen. Här hittar du de förslag som lämnades in via Dialogportalen under januari-april 2023.

Multiarena ''Kulan'' i Vålberg

Beskrivning av e-förslaget

Det är dags att det händer något utanför Karlstad som gynnar ungdomar och även äldre. Multiarena ''kulan'' finns på flera olika ställen i Karlstad. Det är en fantastisk anläggning för spontan idrott, och behovet är verkligen stort för en sådan anläggning på ytterområdet. Önskar en multiarena ''kulan'' i Vålberg.

 • Förslagsställare: Ivan Sindy
 • Startdatum: 2022-12-14
 • Slutdatum: 2023-03-14
 • Målgrupp: Kultur- och fritidsnämnden
 • Signaturer: 13 onlineunderskrifter

Bruksparkens scen

Beskrivning av e-förslaget

Bruksparken i Molkom, som tidigare var helt igenvuxen, har tack vare magasinsägarens upprustning blivit den samlingsplats som Molkomsborna saknat. De stora lövträden och de gamla magasinen är den perfekta samlingspunkten för olika aktiviteter. Nu senast hölls julmarknad som i den miljön bidrog till en känsla av marknad från förr i tiden.
En scen i nordöstra hörnet vänd in mot parken skulle komplettera och höja värdet av "vår" park.

Eftersom parken har iordningställts på privat initiativ och inte kostat kommunen några pengar vill vi att en del av våra skattepengar används till att sätta pricken över i och bekosta bygget av en scen. Med tak!

En opolitisk scen för alla. För förskolebarnen som vill visa sina talanger, för Allsång i Parken, för Musik från Hela Världen, för glädje och gemenskap.

 • Förslagsställare: Admin Karlstad
 • Startdatum: 2022-12-20
 • Slutdatum: 2023-03-20
 • Målgrupp: Kultur- och fritidsnämnden
 • Signaturer: 95 onlineunderskrifter

Blinkande skylt vid övergångsställe

Beskrivning av e-förslaget

Kommer man med bil från Hammaröleden och sedan svänger ned på Packhusgatan för att köra rakt i första rondellen. Rondellens utformning omöjliggör sikt genom rondellen, ingen möjlighet finns därför att i ett tidigt stadie uppmärksamma eventuella fotgängare som avser att gå över övergångsstället som ligger i direkt anslutning till övergångsstället på packhusgatan.

Mitt förslag är att en blinkande skylt som finns monterad på flera andra ställen i stan även här monteras högt placerad så att man har möjlighet att uppmärksamma fotgängare samt planera sin körning innan man kör in i rondellen.

 • Förslagsställare: Emil Ljunggren
 • Startdatum: 2022-12-28
 • Slutdatum: 2023-03-28
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 8 onlineunderskrifter

Inför förbud mot fyrverkerier och smällare i hela Karlstads kommun

Beskrivning av e-förslaget

Inför helt förbud mot att använda fyrverkerier och smällare i Karlstads kommun, många andra kommuner i Sverige har gjort det. Fyrverkerier och smällare är ett stort lidande för djuren. Det hjälper inte att man själv avstår om man i grannskapet avfyrar raketer och smällare. Många djur tex hundar och hästar blir skrämda och dödsfall förekommer. Även människor från krigsdrabbade länder mår inte bra av detta.

 • Förslagsställare: Kristina Staaff-Liljegren
 • Startdatum: 2023-01-12
 • Slutdatum: 2023-04-12
 • Målgrupp: Kommunstyrelsen
 • Signaturer: 128 onlineunderskrifter

Bro mellan Romstad/Strand och akuten

Beskrivning av e-förslaget

En bro från Romstad direkt mot CSK, alternativt bygga om befintliga cykelbron vid Klaraviksgrillen för att möjliggöra snabb avfart och överfart över älven direkt mot akuten från E-18 vid avfart mot Strand/Romstad.

Detta skulle möjliggöra att blåljusfordon slipper den nuvarande trafiksituationen. Bron skulle kunna vara utrustad med utryckningssignal som prioriterar inkommande ambulans likt snabbusslinjens ljussignaler, övrig tid kan bron användas för personal o s v för att möjliggöra ytterligare en trafiktömmande utfart från CSK till E-18.

 • Förslagsställare: Emil Arnell
 • Startdatum: 2023-01-12
 • Slutdatum: 2023-04-12
 • Målgrupp: Stadsbyggnadsnämnden
 • Signaturer: 16 onlineunderskrifter

Inför P-skiva

Beskrivning av e-förslaget

Lämnar härmed förslag till den så kallade "centrumdöden". Folk utifrån vill inte betala dyra parkeringsavgifter för någon timmes parkering för att gå till de lokala butikerna.

Inför P-skiva på 2 timmar och folk kommer gynna och komma tillbaka till centrum. Parkeringsmöjligheter finns så det är inte det som är problemet.

 • Förslagsställare: Fredrik Larsson
 • Startdatum: 2023-01-16
 • Slutdatum: 2023-04-16
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 203 onlineunderskrifter

Samlingsplats/lekplats Herrön

Beskrivning av e-förslaget

Jag tycker att Karlstad kommun ska anlägga en allmän samlingsplats på Herrön, där barn och äldre kan umgås. Det finns ett behov av att ha en samlingsplats, där vi kan träffas under olika former för att få en bättre gemenskap.

Platsen bör innehålla lekplats med redskap, boulebana och sittbänkar. Herrön expanderar kraftigt, barnfamiljer flyttar hit och vi behöver värna om sociala relationer.

 • Förslagsställare: Anna-Karin Martin
 • Startdatum: 2023-01-17
 • Slutdatum: 2023-04-17
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 25 onlineunderskrifter

Städdagar

Beskrivning av e-förslaget

Det är vinter i Karlstad varje år. Vissa år mer. Under några få dagar har vi nu bevittnat ett massivt snöfall, som gjort många gator svårframkomliga. På Herrhagen där jag bor, är det inte städdagar på alla gator. Det skulle vara önskvärt med städdagar på ALLA gator så att snöröjarna kommer åt att ta bort snön. För allas bästa.

 • Förslagsställare: Elizabeth Pettersson
 • Startdatum: 2023-01-19
 • Slutdatum: 2023-04-19
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 1 onlineunderskrifter

Lekplats Stadsträdgården

Beskrivning av e-förslaget

Jag föreslår att det ska byggas en lekplats i stadsträdgården. Idag finns där en väldigt fin flora och fauna av växlighet, sommarcafé och trevliga promenadstråk. I framtiden i och med ombyggnationen av centralstation kommer en bro över järnvägen att koppla Stadsträdgården direkt med centrum.

Det som saknas är en lekplats för de små. Tänk er gå dit, ta en glass, titta på fina blommor, träd och buskar och låta dit barn leka av sig. Perfekt parkupplevelse ju?!

 • Förslagsställare: Tore Gustavsson
 • Startdatum: 2023-01-20
 • Slutdatum: 2023-04-20
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 3 onlineunderskrifter

Belysning

Beskrivning av e-förslaget

De flesta lekplatser har belysning runt N:a Kroppkärr och Lorensberg. Jag saknar belysning vid Lingonstigens lekplats där det är mycket mörkt främst vintertid. Den används ganska flitigt men skulle användas mer om det blev ljusare. Generationsskifte på området Lorensberg berättigar önskemålet. Det är också populärt att åka pulka i backen från skogen (Dårbacken) och hör tjo och tjim i mörkret när barn och ungdomar är där. Risk för skador i mörkret.

 • Förslagsställare: EwaBritt Jonsson
 • Startdatum: 2023-01-20
 • Slutdatum: 2023-04-20
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 2 onlineunderskrifter

Ny sporthall med badhus och ungdomsverksamhet i Vålberg

Beskrivning av e-förslaget

Det har gått många rykten om olika planer på hur det ska bli när badhuset i Vålberg döms ut. En renovering blir mycket kostsam p.g.a. de omfattande arbeten som behöver göras så det verkar inte vara aktuellt. Sporthallen som ligger under samma tak blir ju samtidigt som badhuset döms ut obrukbar i och med den placeringen.

Det senaste ryktet i ämnet sporthall så rapporterade lokaltidningen om en ny sporthall mellan skolan och ishallen i grova drag. Hur logistiken ska lösas kring det upplägget med parkeringar, infartsväg och den befintliga skoltrafiken är mycket oklart. Sen kan man ju fundera på vad dom som bor alldeles bakom där denna hall isf skulle byggas tycker om att ha en stor vägg precis utanför ingången.

Jag vill även tillägga att den verksamhet som bedrivs i sporthallen i form av innebandy kan inte ens förlägga sina träningar i hallen och självklart inte matcher då heller p.g.a. att hallen är för liten för seniornivå. Det ger alltså föreningen större kostnader för hallhyra samtidigt som vi inte får några inkomster p.g.a. utebliven försäljning. Vi har självklart då också svårt att få in sponsorer då vi inte har andra matcher än poolspel och ungdomsmatcher i hallen som inte lockar till sig så stor publik. Sponsorerna vill ju synas för så många som möjligt vid t.ex. matcher.

Badhuset som döms ut gör att alla som går på simundervisning där samt alla skolklasser som har simundervisning måste då börja åka in till Karlstad för att kunna genomföra dessa aktiviteter. Det leder till att all simning som man har i läroplanen och är obligatorisk kommer ta absolut minst 1 timme extra som då måste läggas på annan tid vilket gör dagarna blir längre för eleverna. Sen kan man ju också fundera på hur det bidrar till minskade utsläpp när det behöver köras buss fram och tillbaka vid varje tillfälle man har simundervisning i skolan.

Så kan även tilläggas att det kommer barn från Karlstad, Kil och Grums t.o.m. till badhuset i Vålberg på simundervisning p.g.a. platsbristen som är idag i alla simskolor. Den s.k. fritidsgården i Vålberg omsluts av byggstängsel av okänd anledning men om man bara tittar på läget och hur det ser ut ute så känner åtminstone jag att en stor upprustning skulle behövas och därför tar jag även in den verksamheten i mitt förslag.

Mitt förslag är att på den stora ytan som den gamla skolan var placerad i Vålberg anlägger man en ny fastighet som inrymmer sporthall(fullstor), badhus och ungdomsgård under samma tak. Med tanke på den stora parkeringen som är bredvid dagens sporthall så behövs inte en ny sådan anläggas utan det räcker att göra iordning den. Från den kommer det bara behöva anläggas en gång- och cykelväg till entrén till nya anläggningen. Utanför denna anläggning skulle det gå att anordna en lekplats för dom yngre förmågorna i Vålberg och kanske t.o.m. ett utegym och en mindre skate- och cykelpark.

Jag är fullt medveten om att detta är ett stort projekt och det krävs mycket resurser för att ro detta i hamn men det har varit trångt en längre stund i centrala Karlstad nu och det blir ju inte mindre med tanke på målen som finns i kommunen. Det är dags att göra en kraftig satsning på kransorterna nu innan dom försvinner. Det skapar inte möjligheter för flera genom att dra allt mot dom centrala delarna av Karlstad utan ett större utanförskap och större risker för att dom mindre orterna i kommunen blir ett tillhåll för kriminell verksamhet som går längre och längre ner i åldrarna.

 • Förslagsställare: Rickard Törnqvist
 • Startdatum: 2023-01-25
 • Slutdatum: 2023-04-25
 • Målgrupp: Stadsbyggnadsnämnden
 • Signaturer: 86 onlineunderskrifter

Allmän bastu vid sjö i något vandringsområde

Beskrivning av e-förslaget

I mer än tio år har Norrköpings kommun drivit en allmän bastu i naturreservatet Glotternskogen några mil norr om staden. Denna bastu är otroligt populär både bland kommuninvånare och turister. Bastun är placerad utmed en av områdets vandringsleder och i närheten finns dessutom vindskydd och grillplatser.

Det borde vara en självklarhet att även Karlstads kommun med sina många naturreservat, strövområden och skogsjöar anordnar en liknande bastu.

Från början var det politisk oenighet i Norrköping hurvida en bastu ingick i det kommunala uppdraget eller inte. Nu tio år senare är alla överens. Bokningsavgiften på 150 kr för 3 timmar, har gjort att bastun numera går med vinst. Resonemanget lyder också att den är jämförbar med t.ex. en grillplats som en kommun bekostat och förser med torr ved.

Om en allmän bastu vid en skogssjö i Karlstads kommun blir verklighet är det viktigt med placeringen. För att minimera risk för skadegörelse bör den, precis som i Norrköping, placeras relativt långt bort från tätorterna. T.ex. ett par kilometer in på en vandringsled i anslutning till befintligt vindskydd/grillplats för att underlätta vedtransport och underhåll. En sådan placering uppskattas antagligen också av de flesta besökare. Antagligen vill ha lugn och ro vid bastun, vilket innebär att en placering i naturreservatens populäraste delar inte är lämpligt.

Några förslag på placeringar är: Brattforsheden (en bit från Ångsågen), Lindränkan i Segerstads naturreservat eller vid sjön Västra örten (vid Torrakberget).

Ett förbättringsförslag jämfört med bastun i Norrköping är att använda två olika bokningstyper. Detta då det snabbt blivit ett stort bokningstryck. På de populäraste dagarna, lördagar, söndagar och helgdagar får man endast boka "plats i bastun" för ca. 30 kr/person. Övriga dagar får man boka hela bastun (privat bastubad) för ca. 150 kr/sällskap. Detta blir en kompromiss som innebär att fler har möjlighet att få basta, samtidigt som de som absolut inte vill basta med främlingar har möjlighet att boka de privata tiderna.

Bifogar länkar till bastun vid sjön Glottern utanför Norrköping för er som vill veta mer.
https://www.naturkartan.se/sv/ostergotlands-lan/glotternskogen-bastu?guide_id=29 Länk till annan webbplats.

 • Förslagsställare: Bengt Nilsson
 • Startdatum: 2023-02-01
 • Slutdatum: 2023-05-01
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 7 onlineunderskrifter

Prioriterad cykelöverfart vid västra bron - Klara

Beskrivning av e-förslaget

Mycket cykeltrafik passerar över västra bron och många behöver också korsa bron för att ta sig mellan områden Klara/Tingvalla. Det saknas idag skyltning på Sandbäcksgatan och Järnvägsgatan som varnar för denna cykeltrafik.

Helst skulle cykelöverfarten på endera sidan av brofästena vara prioriterad för cyklister för att minska risken för olyckor och främja en cykelvänlig stad.

 • Förslagsställare: Mats Jensen
 • Startdatum: 2023-02-13
 • Slutdatum: 2023-05-13
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 1 onlineunderskrifter

Yta för hundar i Kronoparken!

Beskrivning av e-förslaget

Det behövs en bättre plats att rasta hunden i Kronoparken! Flera av bostadsområdena har uppsatta skyltar som säger att man ej får rasta hundar på platsen. Vi vill ha en hundrastgård här där hundar av alla storlekar kan springa och leka fritt. Det krävs ingen avancerad anläggning, bara en inhängnad som är avsedd för hundar där vi känner oss välkomna!

 • Förslagsställare: Alexandra Svensson
 • Startdatum: 2023-03-01
 • Slutdatum: 2023-06-01
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 34 onlineunderskrifter

Hundlekplats Stockfallet

Beskrivning av e-förslaget

Söker nyttjanderätt till markområde på ca 1 000 m² för hundarna i området. Vi har som förslag till placering i ett skogsparti på övre Stockfallet, väster om Lillmyrsgatan och ner mot Finnbackagatan söder om grusplanen.

Det finns ett stort intresse bland områdets hundägare att bilda en grupp som verkar för att få till en lekplats. Under Stockfallets Allaktivitetsförening kommer det därför att starta en "hundgrupp" som kan bekosta och sätta upp staket med grind, samt ha ansvar för tillsyn och skötsel.

 • Förslagsställare: Pia Cranning
 • Startdatum: 2023-03-01
 • Slutdatum: 2023-06-01
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 56 onlineunderskrifter

Saltsopning av Banvallen

Beskrivning av e-förslaget

Banvallen utgör i dag för många en viktig infartsväg till Karlstad och för att fortsätta premiera och underlätta för gångtrafikanter och cyklister skulle jag vilja att man salt sopade banvallen.

 • Förslagsställare: Calle Frisk
 • Startdatum: 2023-03-01
 • Slutdatum: 2023-06-01
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 3 onlineunderskrifter

Hundrastplats på Svinbäcken

Beskrivning av e-förslaget

Området mellan Östra Infarten och Svinbäcksberget är en lämplig plats för hundrastgård.
(Väster om återvinningen). Nära till Norrstrand, Rud och Kroppkärr. Många hundar i området som skulle uppskatta en plats att leka på. Platsen är idag outnyttjad, inga bostäder i direkt närhet som störs.

Det behövs ett staket, ev. kan området upp i två gårdar. Lägg gärna dit några stockar och/eller stora stenar. En bänk vore också trevligt. Behövs inget grus eller plasttunnlar.

 • Förslagsställare: Kristina Lundström
 • Startdatum: 2023-03-07
 • Slutdatum: 2023-06-07
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 12 onlineunderskrifter

Upprustning av Skåreskolans skolgård och fritidshemmets utemiljö

Beskrivning av e-förslaget

Skåreskolans skolgård och fritidshemmets utemiljö behöver en upprustning.

Som det ser ut idag är det få variationer i utemiljön. Skolgården består av plan asfaltsyta med trasiga pingisbord, trasig motorikbana och trasiga små lekhus. Det är få variationer i topografi och gröna områden.

Skolbarnen och även lärare och övrig personal tillbringar stora delar av sin arbetsdag här och det är av stor betydelse att arbetsmiljön är bra för samtliga. En god arbetsmiljö främjar lärande, inbjuder till lek, samvaro, fysisk aktivitet och även återhämtning.

Det finns många studier gjorda som visar på vilka positiva effekter en trivsam och stimulerande utemiljö kan ge.

2014 fick Boverket i uppdrag, av regeringen, att ta fram vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av barn och ungas utemiljö, med fokus på förskole- och skolgårdar.

Det går bl.a. att läsa att Boverket ser det som angeläget att:

 • det finns plats för såväl fri lek som rörelserika raster med en mångfald av aktiviteter,
 • gården har inslag av natur och erbjuder möjlighet att vistas i såväl solljus som skugga,
 • barn och unga, liksom deras lärare, pedagoger och övrig personal är delaktiga i processen att planera, bygga och förvalta byggnaden och utemiljön.

Skåreskolan behöver en förändring i sin utemiljö. Grönska i form av buskar och träd skulle bidra till en mer varierad lekmiljö där fantasin får utrymme och även ger möjlighet till återhämtning och skugga.

I vintras trängdes hela lågstadiet och lekte på en ca. 1,5 meters uppskottad snöhög. Måste man t.ex. ha en plan yta på hela skolområdet? En kulle är lätt att göra.

Gör barnen och personalen delaktiga i utformningen av sin utemiljö. Lyssna på vad de har att säga. Jag är ganska säker på att ett önskemål är att ha hela och inte trasiga saker på sin skolgård.

Prioritera denna förändring NU, för Skåreskolans barn, personal och framtid.

 • Förslagsställare: Thea Olsson
 • Startdatum: 2023-03-08
 • Slutdatum: 2023-06-08
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 50 onlineunderskrifter

Aktivitetshus i Ulvsbygården

Beskrivning av e-förslaget

Under det digitala mötet "Dialogmöte kring Byggvision Ulvsby" som hölls 2021 om Ulvsbys framtid så lyftes (bland annat) behovet av gemensamhets- och aktivitetslokaler – framförallt för unga.

Nu ligger Ulvsbygården ute till försäljning, och vad lämpar sig inte bättre som gemensamhetslokal än just detta hus? Det ligger "centralt", nära kommunikationer som buss och cykelbana (klarälvsbanan).

Vi i Ulvsby hoppas att Karlstads kommun kan investera i Ulvsbygården och tillsammans med en icke vinstdrivande, lokal förening (vi är många som är intresserade av att vara delaktiga) driva Ulvsbygården som ett aktivitets- och delningshus. Med tydligt syfte att skapa en levande landsbygd där det finns möjlighet att hitta aktiviteter för både barn, unga och vuxna – utan att vara beroende av att kuska in till Karlstad med bil. Gynna delnings- och cirkulär ekonomi, uppsatta klimatmål och dessutom bidra mer till barn/ungas (och vuxnas!) vardag i Ulvsby.

Området i Ulvsby ska enligt planerna utvecklas och möta ännu fler medborgare samtidigt som Karlstad ska nå sina mål om att vara klimatneutralt 2030. Att kunna leva och verka på lokal nivå kommer vara avgörande för att nå målen.

Ulvsbygården skulle kunna fungera som en gemensam, bokningsbar lokal där det finns allt från instrument (så kidsen kan repa), symaskiner, verktyg, sällskapsspel och möjlighet att dra igång aktiviteter så som spel- och lagnings-kvällar, disco, loppis, bio-kvällar (!), konserter, dans, skrivar-workshops, makerspaces, skördefest, läxläsning, TV-spels-kvällar, kurser och möjlighet att hyra ut till fest och bröllop (pengar som kan förverkliga ytterligare satsningar på barn och unga på landsbygden)?

Lokalerna kan också användas som co-working-space eller för pensionärsträff dagtid. En plats där generationer kan mötas, men där det finns ett uttalat mål att gynna barn och unga.

Jag vet inte vad som är möjligt. Men det jag vet är att det finns en gammal skola till salu som skulle kunna komma fler till gagn, en bygd full av kompetens och idéer och att det skulle bidra till klimatmål, levande landsbygd och viktiga insatser för barn och unga.

https://www.fastighetsbyran.com/sv/sverige/objekt/?objektID=2721723&fbclid=IwAR2gS7mPak-ay5CQMthBN3-ldeIUhzZOqzurWybU6-SnxV9SAd3nQHNUfrQ Länk till annan webbplats.

 • Förslagsställare: Emma Sundh
 • Startdatum: 2023-03-08
 • Slutdatum: 2023-06-08
 • Målgrupp: Kultur- och fritidsnämnden
 • Signaturer: 76 onlineunderskrifter

Promenadväg från Annebergsvägen till nya ridhuset Färjestad

Beskrivning av e-förslaget

Vid bygget av Färjestads nya ridhus blir det ökad byggtrafik på Fallängsvägen.
Många promenerar där, särskilt mellan Annebergsvägen och Ridhuset. men anknytning till Tyrspåret. Fallängsvägen där är väldigt smal. Vore bra om den vägstumpen kunde breddas lite så att de gående har en "egen fil" typ gångbana.

 • Förslagsställare: Lena Lagerkvist
 • Startdatum: 2023-03-10
 • Slutdatum: 2023-06-10
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 3 onlineunderskrifter

Kampanj för uppmuntran att plocka upp bajset

Beskrivning av e-förslaget

Gör en kampanj likt den som gjordes för att hålla avstånd med s k "mäklarskyltar", i sociala medier, på bussreklamen etc och som uppmuntrar hundägare att plocka upp bajset.

Inga pekfingrar, utan i skämtsam ton.

Exempel, som givetvis är fria att använda:

 • Har du koll på korgen? (syftar här på papperskorgen, något som alla hundägare som plockar upp har koll på)
 • Har du koll på korven? (syftar här på den typen av korv som kampanjen uppmuntrar att plocka upp)
 • Att plocka bajs är najs
 • Bli bajsnajs
 • Be a poop picker, The coolest picker of them all
 • Ploggare plockar bara skräp

Ja, ni fattar. Att döda myter funkar också:

 • Bajs försvinner inte med regnet, den smetas ut till oigenkännlighet och ser ut som en spya
 • Bajs göms inte i snö, den fryser fast och ligger kvar tills regnet kommer och blir så där härligt muschig och fullständigt oplockbar
 • Hundens bajs syns även när du som hundägare tittar bort och inte ser
 • Bajs som bajsas i mörker syns när det blir ljust ute igen

Det skulle bara vara så skönt om fler plockade upp efter sina hundar, för då får vi en ännu finare stad och det blir ännu mysigare att ta en promenad. Jag tror att en kampanj i skämtsam ton kan leda till det.

 • Förslagsställare: Maria Fallström
 • Startdatum: 2023-03-21
 • Slutdatum: 2023-06-21
 • Målgrupp: Teknik- och fastighetsnämnden
 • Signaturer: 4 onlineunderskrifter

Beach-handbolls plan

Beskrivning av e-förslaget

Tycker att det borde finnas en beachhandbollsplan i Karlstad exempelvis på Ilanda fotbollsområde eller på Sundsta.

Beachhandboll är en ökande sport och en plan skulle vara ett välkomnande bland dagens handbollsspelare.

Idag finns det bara en plan i Grums.

 • Förslagsställare: Åse Tondsen
 • Startdatum: 2023-03-22
 • Slutdatum: 2023-06-22
 • Målgrupp: Kultur- och fritidsnämnden
 • Signaturer: 15 onlineunderskrifter

Större klocka i badhuset

Beskrivning av e-förslaget

I den gamla delen av badhuset där hopptornet är så är det en vanlig ”skolklocka” som visar hur mycket klockan är.

I den nya delen mot Klarälven är det en stor digital klocka med tydliga siffror.

Jag som simmar utan mina glasögon har svårt att se vad klockan är när jag tränar i gamla delen

Mitt förslag är att man köper sätter upp en motsvarande klocka i gamla delen som sitter i nya delen.

 • Förslagsställare: Ola Säfströmer
 • Startdatum: 2023-03-31
 • Slutdatum: 2023-06-30
 • Målgrupp: Kultur- och fritidsnämnden
 • Signaturer: 2 onlineunderskrifter

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida