Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Karlstad före branden

Karlstad före branden var en stad i stark tillväxt. Befolkningsantalet hade mer än fördubblats de senaste 65 åren. Det var en handelsstad, som befolkades av hantverkare, köpmän och ämbetsmän. Pråmkanalen blev klar 1838 och tillsammans med Inre Hamn, som invigdes 1861 var Karlstads roll som hamnstad säkrad.

Före branden 1865

Bildtext: Karlstads torg den 15 maj 1864, som då var betydligt mindre. Till höger syns Västra Torggatan och till vänster en del av residenset. Assembléhuset mitt i bild står på samma plats som nuvarande Frimurarehuset. Folksamlingen på torget har samlats för en prisutdelning anordnad av skarpskytteföreningen.

Tätbyggd stad i trä

Staden var mycket tätbebyggd. Nya bostäder hade byggts upp på gårdarna inne i centrala staden och husen var byggda av trä. Många var oroliga för brandrisken, som existerade i människors medvetande eftersom Karlstad även tidigare drabbats av svåra eldsvådor. Brandväsendet saknar modern utrustning. Sandgrund bildas under den här tiden. Det började med att det slammade igen kraftigt i älven och sandrevlar bildades. För varje år växte det till mer och mer, och Sandgrundsudden tog form. Den gamla stenbron, Östra bron, är Karlstadsborna mycket stolta över. Av många anses den vara en av Sveriges vackraste.

Nytt stadsfullmäktige med 25 ledamöter

Den nya kommunallagen innebar att Karlstad hade ett nyvalt stadsfullmäktige. 25 ledamöter valdes 1863 - och bestod av nio hantverkare, sex handlare och tio ämbetsmän. Vi hade också ett landsting med uppdrag att sköta sjukvården i Värmland. Även näringslivet hade utvecklats mycket de senaste åren. Karlstad Mekaniska Verkstad, KMW, hade kommit igång 1860. 1862 startade Wåxnäs bryggeri och en stor tobaksfabrik planerade på Herrhagen. Samma år fick Karlstad sitt första gasverk som gjorde att vi fick gatubelysning, med hjälp av gaslyktor.

Många fina byggnader i staden

Karlstadsborna var stolta över stadens alla fina byggnader. Rådhuset som byggdes 1765 ansågs vara ett av de vackraste i landet. Gymnasiet med sitt astronomiska observatorium var en intressant byggnad med karaktär, ritad av några av landets främsta arkitekter. Biskopsgården och den nya domkyrkan som byggdes efter branden 1719 är också fina profilbyggnader i stadens centrum. 1862 invigdes det nya Expositionshuset med en festsal för 1 200 personer. Den nya stadsträdgården håller på att växa fram till invånarnas förtjusning.

Resande teatersällskap står för underhållningen
Karlstad före branden hade ingen fast teater, men fick ofta besök av olika resande teatersällskap. Stades läge mellan Kristiania och Stockholm gjorde att de gärna stannade till i Karlstad för att spela några pjäser. 1826 spelades Shakespeares Hamlet.

Enligt ett riksdagsbeslut 1842 hade vi allmän folkskola, men Karlstad hade svårt att leva upp till det. Det var brist både på utbildade lärare och lämpliga skollokaler. Andra problem på den här tiden var vattenförsörjningen och avloppsystemen som inte var tillräckligt utvecklade.

Källa: Kjell Fredriksson, fd kulturchef i Karlstad och tidskriften Värmländsk kultur nr 3-4 2015.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida