Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tidning om stadsbranden

Tidningen Värmländsk kultur utges av Föreningen Värmländsk kultur sedan 1980. Den vill spegla värmländsk kultur och kulturtradition och kommer ut med fem nummer per år, varav ett dubbelnummer. Ett tidigare dubbelnummer handlade om den stora stadsbranden i Karlstad 1865.

Numret delas ut till alla medlemmar i Föreningen Värmländsk Kultur och kan även köpas hos vissa återförsäljare.

Föreningen har också gett oss tillåtelse att lägga ut numret digitalt, så att du kan bläddra i det här på webben.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida