Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Två barn i cykelvagn.

Medvetet klimatmedveten

År 2030 ska Karlstad inte ha någon påverkan på klimatet.
För att nå målet behöver vi öka takten och alla behöver
vara med och hjälpa till. Nu kör vi!

En bild från en entré. Framför trappan till entrén ser man färgglada staplar markerade i asfalten

Vad är det jag ser?

Har du lagt märke till de färgglada staplarna som pryder våra bänkar, gång- och cykelvägar och Stora torget? Staplarna är mer än bara en dekoration. Om du tar en närmare titt kommer du se en visualisering av Karlstadsbornas utsläpp inom områdena konsumtion, energi, transport och livsmedel.

Vad kan jag göra?

Det kan kännas krångligt att förändra sina vanor så att de blir mer klimatsmarta. Men behöver det egentligen vara det? Här kan du läsa om flera saker som du som Karlstadsbo kan påverka och göra för att vi inte ska ha någon negativ påverkan på klimatet till 2030.  

Två kvinnor och ett barn spelar twister
Sola i Karlstad står staty vid Klarälvens strand i centrala Karlstad.

Vad gör vi i Karlstad?

Redan om två år ska Karlstads kommuns verksamhet vara fossilfri. Men när kan vi räkna klimatmålet som uppnått, hur mycket behöver vi egentligen minska våra utsläpp och hur ser utsläppen för kommunens egna förvaltningar ut?