Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vad kan jag göra?

Att göra en insats för klimatet är enklare än du tror. Som att bygga en pizzaugn av återbrukat tegel, kramas när du behöver lite extra värme eller glida förbi bilkön på en cykel i rusningstrafik. Vad väljer du att göra just idag?

Vad mer kan du göra för ett klimatsmart liv?

Klimatsmarta liv: Transport

Klimatsmarta liv: Livsmedel

Klimatsmarta liv: Konsumtion

Klimatsmarta liv: Energi