Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vad gör vi i Karlstad?

För att nå vårt klimatmål till 2030 arbetar vi på flera sätt. Här kan du läsa mer om kommunen och våra bolags satsningar, hur våra egna utsläpp ser ut och när klimatmålet anses vara uppnått.

Sola i Karlstad står staty vid Klarälvens strand i centrala Karlstad.

Hur går det för Karlstad?

I Karlstads kommuns klimatmål står det att kommunens verksamhet ska vara fossilfri år 2026 och det geografiska området Karlstad ska vara klimatneutralt år 2030. Men hur mäter vi det? Och hur går det för oss?

Följ oss i sociala medier

Du kan följa delar av vårt arbete via våra två instagramkonton. Det ena har fokus på cirkulär konsumtion och det andra på mobilitet.