Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vad är det jag ser?

Runt om i flera orter och stadsdelar kan du just nu se staplar på bänkar, på marken och på Stora torget. Staplarna visualiserar Karlstadsbornas utsläpp inom områdena energi, livsmedel, konsumtion och transporter. Men varför då?

Minskningen av våra utsläpp av växthusgaser i Karlstad går åt rätt håll, men inte tillräckligt fort. Energi, livsmedel, konsumtion och transporter är områden där vi snabbt kan göra stor förändring och där du som enskild Karlstadsbo kan göra skillnad. Här kan du göra ett val och minska dina egna klimatutsläpp för att ge dig, dina nära och din omgivning en bättre framtid i Solstaden.

Vi har valt att visa upp klimatutsläppen i form av staplar för att väcka nyfikenhet och på ett pedagogiskt sätt illustrera var vi är och vart vi behöver vara.

Karlstadbornas utsläpp i ton

Vi behöver tillsammans öka takten för att inte ha någon negativ påverkan på klimatet. Målet är att alla fyra staplar tillsammans ska minska till ett utsläpp på max ett ton CO2. Så här ser det ut för en genomsnittlig Karlstadsbo:

Tabell över Karlstadsbornas utsläpp i ton. Transporter: 2010: 2,4. 2015: 2,0. 2019: 1,7. 2020: 1,3. 2021: 1,4.Livsmedel: 2010: 1,9. 2015: 2,0. 2019: 1,5. 2020: 1,5. 2021: 1,6. Konsumtion: 2010: 1,3. 2015: 1,1. 2019: 0,9. 2020: 0,9. 2021: 1,0. Energi: 2010: 1,9. 2015: 1,3. 2019: 1,1. 2020: 1,0. 2021: 1,2. Totalt: 2010: 7,5. 2015: 6,4. 2019: 5,2. 2020: 4,7. 2021: 5,2.

Staplarna som du ser idag motsvarar klimatutsläppen för 2021. Anledningen till det är att det tar lång tid att samla in och sammanställa statistiken som behövs för att göra en korrekt analys. Statistiken kommer från Naturvårdsverket och Stockholm Environment Institute.

Två markdekaler med fyra färgglada staplar framför entrén till Kronoteket
Den röda stapeln står för transport, orange för livsmedel, mörkröd för konsumtion och gul för energi.

Sidan publicerad: 2024-04-26

Sidan uppdaterad: 2024-05-14

Hittade du det du sökte på sidan?