Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hur går det för Karlstad?

I Karlstads kommuns klimatmål står det att kommunens verksamhet ska vara fossilfri år 2026 och det geografiska området Karlstad ska vara klimatneutralt år 2030. Men hur mäter vi det? Och hur går det för oss?

Vår senaste beräkning visar att vi har goda möjligheter att nå målet om fossilfri verksamhet till år 2026. Vårt mål anses uppnått när användningen av fossila energislag för uppvärmning och i drivmedel har fasats ut av kommunens förvaltningar och bolag.

Att vi ska vara klimatneutrala till 2030, det vill säga inte ha någon negativ påverkan på klimatet, är en större utmaning som omfattar fler. För att nå målet behöver vi alla som befinner oss inom kommunens gränser i genomsnitt årligen minska våra klimatutsläpp med 9 procent fram till 2030. Målet är inte ouppnåeligt, utmaningen är att det inte går tillräckligt fort.

Vem är ansvarig för att Karlstad inte ska ha någon negativ påverkan på klimatet?

Vi är alla ansvariga för vår påverkan på klimatet. Karlstad som kommun är en viktig aktör men vi kan inte nå målet ensamma. Det du själv som individ har möjlighet att göra och påverka i din vardag spelar roll. Du kanske tänker, vad spelar det för roll om jag lämnar bilen en dag? Men om 1 av 6 Karlstadsbor som idag bor nära centrum lämnar bilen hemma en dag i veckan och i stället väljer ett klimatsmart sätt att resa sina 5 kilometer till jobbet på, så har vi tillsammans minskat bilåkandet med 10 000 mil. Eller om du väljer att köpa en begagnad jacka i stället för en ny så kan du i praktiken köpa 393 begagnade jackor för samma klimatpåverkan som en ny jacka. Så vilka val kan du göra idag?


Den årliga genomsnittliga minskningen på 9 procent till 2030 har flera mätpunkter Målet anses vara uppnått när följande kriterier är uppfyllda:

  • Utsläpp av växthusgaser som sker inom kommungränsen (så kallade territoriella utsläpp) till följd av lokal produktion och konsumtion av varor och tjänster ska ha minskat med minst 85 procent jämfört med 1990 års nivåer, vilket då var 500 000 ton i utsläpp av växthusgaser.
  • De konsumtionsbaserade utsläppen som orsakas av alla varor och tjänster som konsumeras av kommunens invånare och samhällsaktörer, oavsett var i världen de producerats ska ha minskat med minst 65 procent jämfört med 2019 års nivåer, vilket då var 940 000 ton i utsläpp av växthusgaser.
  • De konsumtionsbaserade utsläppen som orsakas av alla varor och tjänster som konsumeras av Karlstads kommuns förvaltningar och bolag ska ha minskat med minst 65 procent jämfört med 2019 års nivåer, vilket då var 85 900 ton i utsläpp av växthusgaser.

Sammanfattningsvis innebär det att vi fram till och med 2030 behöver minska våra utsläpp med 9 procent årligen för att kunna nå dessa mål.


Från 2019 till 2022 kan vi se att vi har minskat våra utsläpp från 86 000 ton till 83 000 ton. Det vill säga en total minskning på 3 000 ton. För kommunens förvaltningar ser det ut så här:

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.55,"Height":1.0}

För att nå klimatmålet så krävs det att kommunen minskar sina utsläpp med 5 000 ton per år. Det innebär en genomsnittlig minskningstakt på nio procent per år. Nuvarande minskningstakt är 1 procent per år.

Sidan publicerad: 2024-04-26

Sidan uppdaterad: 2024-04-30

Hittade du det du sökte på sidan?