Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Avfallsplanen är Karlstads kommuns styrdokument för att styra avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle och mot cirkulära avfallsflöden. Avfallsplanen är tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna kommunens renhållningsordning.

Fyra utvecklingsområden

Avfallsplanen och dess handlingsplan består av fyra utvecklingsområden som är kopplade till fyra olika mål.

De fyra utvecklingsområden och tillhörande mål är:

  • Förebyggande och återanvändning: avfallsmängderna ska minska och återanvändningen ska öka.
  • Materialåtervinning: Materialåtervinningen ska öka och avfall till energiåtervinningen ska minska.
  • Miljö och klimat: Avfallets miljö- och klimatpåverkan ska minska.
  • Människan i centrum: Det ska vara lätt att göra rätt.

Åtgärder

För att nå målen har olika åtgärder valts ut som särskilt viktiga. De nya åtgärderna fångar upp det arbete som pågår och som måste fortsätta. De synliggör också viktiga områden som vi inte arbetar med tillräckligt mycket med, så som hanteringen av invasiva arter, återbruk av möbler och byggmaterial.

Sidan uppdaterad: 2024-02-05

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida