Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så här arbetar Karlstads kommun med kemikalier och plast

Ett övergripande mål i Karlstads kommuns strategisk plan är att Karlstadsborna och miljön inte ska påverkas negativt av skadliga ämnen. En kemikaliehandlingsplan har tagits fram för åtgärder som ska genomföras mellan åren 2019-2025.

Fossilfri kommun

För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. En del i det arbetet är minimera användningen av fossila engångs- och plastprodukter, påverka och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och aktivt arbeta med att ersätta fossila material till biobaserade produkter.

Kemikaliehandlingsplan

Åtgärderna i kemikaliehandlingsplanen har delats upp i sju områden:

  • Samverka inom koncernen genom ett gemensamt nätverk med en samordnare som leder arbetet.
  • Genomföra informationssatser för att öka medvetenheten om kemikalier och stimulera till handling.
  • Fasa ut och byta ut farliga kemikalier i koncernens verksamheter och ta fram riktlinjer för hanteringen av kemikalier.
  • Ställa kemikaliekrav i upphandling och erbjuda kompetensutveckling inom kemikalieområdet för alla som gör inköp i koncernen.
  • Kartlägga användningen av plastprodukter i koncernen och utreda vilka material som kan användas istället, samt ta fram riktlinjer för konstgräsplaner för att minska spridningen av mikroplaster.
  • Utveckla tillsynen av kemikalier i verksamheter som innebär risker för människors hälsa och miljön.
  • Ställa kemikaliekrav vid ny- och ombyggnation.

Kemikaliehandlingsplan 2019-2025

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida