Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Politikerna vill att vägtrafiken ska vara fossiloberoende år 2030. 2030-sekretariaret har tagit fram indikatorer visar hur långt vi kommit på vägen mot målet. Där kan du se hur det går för Karlstads kommun.

Politikerna vill att vägtrafiken ska vara fossiloberoende år 2030. 2030-sekretariaret har tagit fram indikatorer visar hur långt vi kommit på vägen mot målet. Där kan du se hur det går för Karlstads kommun.

2030-sekretariatet driver på arbetet

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är ett av klimatmålen som sju av riksdagens partier står bakom, och som gäller från 1 januari 2018. Det är i linje med målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, som regeringen slog fast redan år 2008, och som preciserades i FFF-utredningen Fossilfritt på Väg. Lobbyorganosationen 2030-sekretariatet skapades med syfte att säkerställa att 2030-målet verkligen uppnås.

Hur ser det ut för Karlstad?

På 2030-sekretariatets webbplats kan du läsa mer om Karlstads indikatorer för en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Här kan du läsa mer om vårt index och de två mål vi har satt upp, fossil energianvändning i nya personbilar och resesträckor i kollektivtrafiken. Du kan också läsa mer om energianvändning och växthusgasutsläpp inom transportsektorn, indikatorer kopplade till fordon, indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon och beteende kring resor.

Sidan uppdaterad: 2023-03-02

Hittade du rätt information på sidan?