Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Klimatsmarta val i byggprojekt

Fastighetsavdelningen bygger och underhåller fastigheter i Karlstads kommun. De har de senaste åren arbetat aktivt med anpassningar efter dagens nya miljökrav och kommunens egna klimatmål. De har tagit fram ett dokument med syfte att berätta om kommunens arbete med klimatsmarta val och återbruk i byggprojekt.

Både kommuner och byggbolag står inför stora utmaningar att bli mer hållbara och klara dagens miljökrav. Med det i åtanke har Karlstads kommuns fastighetsavdelning de senaste åren arbetat med att anpassa arbetssätt och kravställningar, både efter byggsektorns branschgemensamma regler och kommunens egna klimatmål.

Dokumentet ”Klimatsmarta val i Karlstads kommuns byggprojekt” beskriver vilka nya arbets- och tankesätt som kommunen använder för att få till en lyckad omställning i byggprojekt. Förutom att lyfta fram vilka val kommunen gör i byggprocessen tar det även upp konkreta exempel på bra materialval och produkter och tips, bland annat på hur byggnaders energibehov kan minskas.

Här kan du läsa dokumentet

Sidan uppdaterad: 2024-06-07

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida