Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Jämförelser mellan kommuner inom miljöområdet

Aktuell hållbarhet och Sveriges ekokommuner är två organisationer som gör jämförelser mellan svenska kommuner kopplat till miljö. Här hittar du information om dessa jämförelser och Karlstads resultat.

Aktuell hållbarhet

Tidningen Aktuell Hållbarhet har under många år rankat landets kommunen genom att samla in data som mäter aktivitet och ambition på miljöområdet. Rankningen består av två delar, en enkät med miljörelaterade frågor som kommuner har besvarat och uppgifter som hämtas från olika offentliga källor. Frågorna i enkäten handlar bland annat om klimatanpassning, utsläpp från transporter, miljökrav i upphandlingar och energieffektivisering. Varje år byts parametrar ut och fråge­ställningar skärps och det blir svårare att få poäng.

Karlstads resultat på Aktuell Hållbarhets webbplats

Gröna nyckeltal hos Sveriges ekokommuner

Sveriges Ekokommuner samlar nyckeltal kopplat till miljö för alla medlemskommuner. Vi är en av många medlemmar. Syftet med nyckeltalen är att på ett enkelt och konkret sätt visa ifall utvecklingen inom valda områden går mot hållbarhet.

Här är de 12 nyckeltalen:

 1. Koldioxidutsläpp från industrin och koldioxidutsläpp från övriga sektorer
 2. Resor med kollektivtrafik
 3. Förnybara bränslen i kollektivtrafiken
 4. Ekologisk odling
 5. Miljöcertifierat skogsbruk
 6. Skyddad natur
 7. Mängd hushållsavfall
 8. Bly i avloppsslam, kadium i avloppsslam och kvicksilver i avloppsslam
 9. Förnybar energi kommunala lokaler
 10. Energi för tjänsteresor och koldioxidutsläpp tjänsteresor
 11. Ekologiska livsmedel och
 12. Certifierade skolor och förskolor.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida