Samverkansforum

Kommundirektörsnätverket

Samtliga kommuner i Värmland har genom avtal beslutat att kommunernas högsta tjänstepersoner ska samverka inom ett gemensamt nätverk, kommundirektörsnätverket.

I kommundirektörsnätverket ingår respektive kommunchef eller kommundirektör för länets 16 kommuner. Dessutom ingår biträdande kommundirektör i Karlstads kommun samt biträdande kommundirektör i Torsby kommun. Totalt omfattar nätverket 18 direktörer.

Till nätverket finns en funktion knuten, koordinator för kommundirektörerna i Värmland. Funktionen arbetar på uppdrag av nätverken med har sin anställning i Karlstads kommun, utvecklingsstaben.

Kommundirektörsnätverket har ett nära samarbete med Region Värmland genom Värmlandsrådet och tillsammans med regiondirektör, biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören bildar dom Värmlandrådets arbetsgrupp.

Ordförande kommundirektörsnätverket i Värmland

Jan-Olov Ragnarsson, kommundirektör Kils kommun, telefon 0554-191 13

Koordinator kommundirektörsnätverket i Värmland

Frida Poulsen, koordinator Karlstads kommun, telefon 054-540 48 08

Uppdaterad den