Kommun och politik

Lagar och regler

Miljöbalken

Här hittar du information om bland annat allmänna bestämmelser, lokala föreskrifter och ordningsregler samt taxor och avgifter. Men du kan också få svar på vanliga frågor om juridik. Till exempel om allmänna handlingar, myndighetsutövning och personuppgiftslagen.

Uppdaterad den