Lagar och regler

Flaggning på allmänna flaggstänger

I Karlstad finns ett antal flaggstänger som kommunen ansvarar för. Tjugo av dem är utpekade som kommunens officiella flaggstänger, vilket innebär ett extra ansvar vid flaggning.

Är det inte flaggdag sitter det normalt en flagga med Karlstads kommuns logotyp solen.

Karlstads kommun flaggar särskilt vid ett tjugofemtal tillfällen under året; på Sveriges allmänna flaggdagar och unionsupplösningsdagen, Europadagen, studenten, de nationella minoriteternas högtidsdagar, i samband med speciella evenemang och officiella utländska besök.

Om inget annat anges flaggas det på samtliga officiella flaggstänger som finns vid Stora torget, Samhällsbyggnadshuset, Karlstads CCC, Bibliotekshuset, Teaterparken och Teatern.

Så här flaggar Karlstads kommun

Datum     Flaggdag och information om flaggning

1 januari

  Nyårsdagen, allmän flaggdag.
28 januari   Konungens namnsdag, allmän flaggdag.
6 februari  

Samernas nationaldag. Karlstads kommun flaggar på Stora torget med svenska flaggan och samiska flaggan. 

24 februari   Sverigefinnarnas dag. Karlstads kommun flaggar på Stora torget med svenska flaggan och sverigefinnarnas flagga.
12 mars   Kronprinsessans namnsdag, allmän flaggdag.
Mars/april   Påskdagen, allmän flaggdag.
8 april   Romernas internationella dag. Karlstads kommun flaggar på Stora torget med svenska flaggan och romernas flagga.
30 april   Konungens födelsedag, allmän flaggdag.
1 maj   Första maj, allmän flaggdag.
 9 maj   Europadagen. Karlstads kommun flaggar med svenska flaggan och EU-flaggan.
29 maj   Veterandagen, allmän flaggdag.
Maj/juni   Pingstdagen, allmän flaggdag.
Maj/juni   Dag för val till Europaparlamentet. Karlstads kommun flaggar med svenska flaggan och EU-flaggan.
6 juni   Sveriges nationaldag, allmän flaggdag.
Juni   Studenten. 
Juni   Midsommardagen, allmän flaggdag.
14 juli   Kronprinsessans födelsedag, allmän flaggdag
15 juli   Tornedalingarnas dag. Karlstads kommun flaggar på Stora torget med svenska flaggan och tornedalingarnas flagga.
8 augusti   Drottningens namnsdag, allmän flaggdag.
Augusti   Under Prideveckan flaggas med regnbågsflaggan.
September   Dag för val till riksdagen, allmän flaggdag.
23 september   Unionsupplösningsdagen. Karlstads kommun flaggar med svenska flaggan och norska flaggan.
24 oktober   FN-dagen – allmän flaggdag. Karlstads kommun flaggar med lika många svenska flaggor som FN-flaggor.
6 november   Gustav Adolfsdagen, allmän flaggdag.
10 december   Nobeldagen, allmän flaggdag.
23 december   Drottningens födelsedag, allmän flaggdag.
25 december   Juldagen, allmän flaggdag.

Uppdaterad den