Avfall och återvinning

Återvinningscentraler och återvinningsstationer

ÅVC Våxnäs

I Karlstads kommun finns sex återvinningscentraler och över 30 återvinningsstationer. 

Återvinningscentraler

Vid återvinningscentraler lämnar du till exempel lysrör glödlampor, batterier, lösningsmedel, färg- och lackrester, bekämpningsmedel, trasiga möbler, kyl- och frys, spisar, datorer och annan elektronik och cyklar. Det finns totalt sex återvinningscentraler (ÅVC) för dig som bor i Karlstads kommun och de drivs av Karlstads energi:

  • Heden,
  • Våxnäs,
  • Djupdalen,
  • Väse,
  • Vålberg och
  • Molkom. 

Öppettider för återvinningscentraler på karlstadsenergi.se

Företag och föreningar får bara lämna sitt avfall på Djupdalen.

Återvinningsstationer för förpackningar

Vid återvinningsstationerna lämnar du förpackningar av plast, metall och glas samt tidningar. Återvinningsstationerna drivs av Förpackningsinsamlingen (FTI).

Hitta din närmaste återvinningsstation på ftiab.se

Nedskräpning vid återvinningsstation

Om du tycker att det är skräpigt vid en återvinningsstation eller om någon av behållarna behöver tömmas ska du anmäla det till FTI.

Anmäl behov av städning eller tömning på ftiab.se

Karta över återvinningsstationer och återvinningscentaler

Uppdaterad den