Använd solens energi

Karlstads solkarta

Solkarta över Karlstads kommun från Karlstadskartan

Med Karlstads solkarta ser du hur stor solinstrålningen är på ditt tak, hur mycket solenergi som kan produceras där, hur mycket pengar du kan spara och vilken klimatnytta det ger. Du kan också göra egna beräkningar.

Du kommer till Solkartan genom att klicka på den här länken:

Till Karlstads solkarta

Så här använder du Solskartan 

Kartan fungerar bäst i andra webbläsare än Internet Explorer 10.

Behöver du bygglov för att installera solceller eller solfångare?

Om solcellerna eller solfångarna ligger plant på taket behövs ofta inget bygglov. Men om din installation medför en förändring av fasaden krävs bygglov. Har byggnaden ett kulturhistoriskt värde krävs bygglov oavsett om de är uppvinklade eller inte.

Mer information om bygglov för att installera solceller

Mer information och kontakt

Vill du ha mer information om Solkartan, hör av dig till kommunens energi- och klimatrådgivare via Kontaktcenter, 054-540 00 00 eller via energiradgivningen@karlstad.se

Uppdaterad den