Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Installera solceller

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver oftast inte bygglov om de är placerade så att de följer byggnadens form.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Guide

Ansökan steg för steg

Behöver jag bygglov?

Nej. Solfångaren eller solcellspanelerna är bygglovsbefriade om de

  • monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • följer byggnadens form
  • inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Karta över värdefulla områden

Undantag

Om dina solceller ska monteras på ett sätt som avviker från punktlistan kan det krävas bygglov. Om din solenergianläggning kräver bygglov ska du skicka in samma handlingar som vid andra fasadändringar.

Kolla detaljplanen

Den gällande detaljplanen för området kan ange att bygglov ändå krävs för solenergianläggningen.

Fristående anläggningar

Fristående solenergianläggningar kan i vissa fall kräva bygglov.

Om taket behöver förstärkas

Om taket måste förstärkas eller få en ny konstruktion för att du ska kunna installera solcellsanläggningen så kan en anmälan krävas.

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets regler

Vid alla byggnadsarbeten du gör så ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Bygga inom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. En detaljplan reglerar byggrätten som bestämmer hur området får bebyggas och avgör byggnadernas

  • maxstorlek
  • maxhöjd
  • utseende
  • placering.

Vilka handlingar ska jag skicka med om jag behöver bygglov?

Om din solenergianläggning kräver bygglov ska du skicka in samma handlingar som vid andra fasadändringar.

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska godkänna dem. Har du inte kunskap själv att göra ritningarna behöver du anlita någon som jobbar med ritningar som kan hjälpa dig.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster. Foto eller ritningar på rutat papper är därför inte godkänt.

Du behöver skicka in följande ritningar

  • Planritningar i skala 1:100. Ändringen ska tydligt framgå av ritningen.
  • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vilka förändringar som sker på byggnaden.

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

En projektbeskrivning där det finns illustrationer och eventuella färgprover är inget krav för att få bygglov men det underlättar vid handläggningen så vi är tacksamma om det finns.

Behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Ja. Om ändringen du ska göra innebär ingrepp i bärande konstruktioner eller om ändringen görs på ett flerbostadshus krävs även en certifierad kontrollansvarig.

För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt och med kontrollplanen så bör du anlita en kontrollansvarig i god tid.
Kontrollansvarig kan läggas till när du söker bygglovet. Kontrollansvarig kan också läggas till senare i e-tjänsten.

Hur ansöker jag?

Du ansöker eller gör anmälan via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt.

Ansök eller anmäl via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Hur lång tid tar det?

10 veckor för lov

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Enklare bygglovsärenden har kortare handläggningstid

Beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar.

Vänta in startbeskedet

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Sidan uppdaterad: 2024-05-07

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida