Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bygga pool

Pooler som grävs ner i marken kräver inte bygglov. Pooler ovan mark kan kräva bygglov.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Guide

Ansökan steg för steg

Behöver jag bygglov?

Nej. För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Vi rekommenderar dock att du kontaktar oss för att ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

Undantag

Vissa poolkonstruktioner kan kräva lov

Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara ett bygge som kräver lov på samma sätt som en till exempel en mur.

Tak och plank runt poolen kan kräva bygglov

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket kräva bygglov, beroende på hur högt det är och hur det ser ut. Om du bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets regler

Vid alla byggnadsarbeten du gör så ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Behöver jag söka strandskyddsdispens?

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Övriga tillstånd

Du kan behöva söka andra tillstånd än bygglov i samband med poolbyggnationen.

Extra ansökningar/anmälningar behövs om du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp eller utföra större förändringar av marknivån.

Utföra större förändringar av marknivån

Läs mer om när du behöver söka marklov.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida