Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bygga staket, mur eller plank

I de flesta fall krävs det bygglov för att bygga mur eller plank.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Guide

Ansökan steg för steg

Behöver jag bygglov?

Ja för murar och plank krävs bygglov. Staket kräver inte bygglov.

En inhägnad som är högst 1,1 meter och har genomsiktlighet på minst 30 procent anses vara ett staket. För staket krävs inte bygglov. Om staketet har mindre genomsiktlighet räknas det istället som plank.

En inhägnad högre än 1,1 meter och genomsiktlig till mindre än hälften betraktas som plank och kräver bygglov.

Murar som är högre än 0,5 meter kräver bygglov.

Undantag

Plank eller mur vid uteplats kan vara bygglovsbefriat

Vid ett en- eller tvåbostadshus får du bygga ett plank eller en mur vid en uteplats för att skydda den från vind och insyn.

Du får bygga plank eller mur utan att söka bygglov om

 • det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • syftet med muren eller planket är att skapa en skyddad uteplats
 • planket eller muren är lägre än 1,8 meter
 • uteplatsen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
 • uteplatsen placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen
 • uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Tänk på att plank och staket inte får skymma sikt eller hindra gående och cyklister.

Häckar kräver inte bygglov

Växtlighet räknas inte som staket eller plank och kräver därför inte bygglov eller anmälan. Tänk dock på att växligheten inte får skymma sikt eller hindra gående och cyklister

Värdefulla områden och byggnader omfattas inte av undantagen

Om hela området eller byggnaderna på din fastighet är utpekade som värdefulla ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt så kanske undantagen inte gäller för ditt projekt.

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets regler

Vid alla byggnadsarbeten du gör så ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Bygga inom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. En detaljplan reglerar byggrätten som bestämmer hur området får bebyggas och avgör byggnadernas

 • maxstorlek
 • maxhöjd
 • utseende
 • placering.

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska godkänna dem. Har du inte kunskap själv att göra ritningarna behöver du anlita någon som jobbar med ritningar som kan hjälpa dig.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster. Foto eller ritningar på rutat papper är därför inte godkänt.

Du behöver skicka in följande ritningar

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska det framgå alla befintliga byggnader, planket/staketet/muren med avstånd till fastighetsgränser. Situationsplanen ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag. Beställ kartunderlag här.
 • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör och mått.
 • Sektionsritning i skala 1:100. En sektionsritning visar byggnationens höjd och bredd.

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Nej.

Behöver jag söka strandskyddsdispens?

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Hur ansöker jag?

Du ansöker eller gör anmälan via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt.

Ansök eller anmäl via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

10 veckor för lov

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Enklare bygglovsärenden har kortare handläggningstid

Beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar.

Vänta in startbeskedet

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Stäm av med din granne

Det är bra om du kommer överens med din granne innan du placerar mur eller plank nära tomtgräns mot grannen. Tänk på att du ska kunna underhålla det du byggt från din egen fastighet.

Sidan uppdaterad: 2024-02-19

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida