Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ändra fasad eller tak

Om du ska ändra på fasaden genom att till exempel byta material, fönster, tak eller färg på huset så behöver du bygglov. Instruktionerna för ansökan och anmälan här gäller även när det krävs bygglov eller anmälan för solcellsanläggningar.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Guide

Ansökan steg för steg

Behöver jag bygglov?

Ja. Du behöver bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område och förändringen påverkar husets utseende mycket. Att till exempel byta material på fasaden är en ändring som kräver bygglov.

Det kan vara svårt att på egen hand avgöra om ändringen är stor nog att kräva bygglov. Om du känner dig osäker så får du gärna fråga oss innan du gör ändringen.

Fall som kräver anmälan istället för bygglov

Om du behöver förstärka din konstruktion för att till exempel kunna byta material på taket så ska du göra en anmälan. Det kan också handla om att du ska installera solceller men att taket måste förstärkas före installationen. I de fallen ska du göra en anmälan så att vi får underlag på att konstruktionen har förändrats.

Undantag

Om ändringen inte påverkar utseendet mycket

Om du byter till liknande färg, material, fönster och dörrar som de du haft tidigare så krävs normalt inget bygglov.

I vissa fall krävs bygglov även utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område kan kommunen i sina områdesbestämmelser bestämma att bygglov ändå krävs för vissa ändringar på fasaden.

Särskilda regler för kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Om din ändring innebär underhåll av en värdefull byggnad kan en anmälan krävas även om bygglov inte krävs för åtgärden.

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets regler

Vid alla byggnadsarbeten du gör så ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Bygga inom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. En detaljplan reglerar byggrätten som bestämmer hur området får bebyggas och avgör byggnadernas

  • maxstorlek
  • maxhöjd
  • utseende
  • placering.

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska godkänna dem. Har du inte kunskap själv att göra ritningarna behöver du anlita någon som jobbar med ritningar som kan hjälpa dig.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster. Foto eller ritningar på rutat papper är därför inte godkänt.

Du behöver skicka in följande ritningar

  • Planritningar i skala 1:100. Om ändringen påverkar planlösningen i byggnader (exempelvis ny ytterdörr) ska en planritning redovisas med det nya utseendet.
  • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval och kulör. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vilka förändringar som sker på byggnaden.

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Krävs bara om ändringen du ska göra innebär ingrepp i bärande konstruktioner eller om ändringen görs på ett flerbostadshus.

Den kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök och samråd. Kontrollansvarig skriver sedan det utlåtande som är underlag för stadsbyggnadsförvaltningens slutbesked.

En projektbeskrivning där det finns illustrationer och eventuella färgprover är inget krav för att få bygglov men det underlättar vid handläggningen så vi är tacksamma om det finns.

Behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Ja. Om ändringen du ska göra innebär ingrepp i bärande konstruktioner eller om ändringen görs på ett flerbostadshus krävs även en certifierad kontrollansvarig.

För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt och med kontrollplanen så bör du anlita en kontrollansvarig i god tid.

Hur ansöker eller anmäler jag?

Du ansöker eller gör anmälan via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt.

Ansök eller anmäl via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

10 veckor för lov

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

4 veckor för anmälan

Normal handläggningstid för anmälan är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett anmälan.

Enklare bygglovsärenden har kortare handläggningstid

Vi har en servicegaranti som innebär att beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar.

Vänta in startbeskedet

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Sidan uppdaterad: 2023-10-09

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida