Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Riva en byggnad

Om du ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, krävs det oftast ett rivningslov. Om du river utanför detaljplanerat område krävs det istället en anmälan.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Guide

Ansökan steg för steg

Behöver jag rivningslov?

Ja. Om du ska riva en hel eller del av byggnad så behöver du söka rivningslov. Det är samma e-tjänst eller blankett som för bygglov och ansökan går till på samma sätt.

Undantag

Om du river utanför detaljplanerat område så kan det räcka att du gör en anmälan om rivning.

Om du är osäker på undantaget

Hör av dig till oss om du är osäker på om undantaget gäller för din rivning.

Riva inom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för rivningslov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. En detaljplan reglerar byggrätten som bestämmer vad som får göras i området.

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Ritningar

Innan du kan skicka in din ansökan om rivningslov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. På ritningarna måste vi tydligt kunna se det som ska rivas. Skicka gärna med foto av byggnaden.

Du behöver skicka in följande ritningar
  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska du ange vilken byggnad som ska rivas.
  • Situationsplanen ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag.. Du kan själv skriva ut kartan via kommunens karta här. Länk till annan webbplats.Glöm inte att klicka i "Adresser och fastigheter" under "Bygga och bo" i menyn.
  • Miljöinventering som redovisar en uppskattad mängd avfall och hur det kommer tas om hand.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Kontrollansvarig

Behövs endast om du ska riva en stor byggnad. Den kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök och samråd.

Byggnader som inte har ett beviljat bygglov och är placerad utanför ett område med detaljplan kräver en anmälan om rivning.

Ritningar

Innan du kan skicka in din anmälan måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. På ritningarna måste vi tydligt kunna se det som ska rivas. Skicka gärna med foto av byggnaden.

Du behöver skicka in följande ritningar

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Ja. Vid rivning av stora byggnader, till exempel industribyggnader. Kontrollansvarig kan läggas till när du ansöker eller anmäler. Kontrollansvarig kan också läggas till senare i e-tjänsten.

Hur ansöker eller anmäler jag?

Du ansöker eller gör anmälan via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt.

Ansök eller anmäl via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Hur lång tid tar det?

10 veckor för lov

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

4 veckor för anmälan

Normal handläggningstid för anmälan är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett anmälan.

Vänta in startbeskedet

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Sidan uppdaterad: 2024-05-07

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida