Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bygga attefallshus, friggebod eller mindre komplementbyggnad

Friggebodar och byggnader som uppfyller samma kriterier kräver varken bygglov eller anmälan. Attefallshus kräver inte heller bygglov men du måste göra en anmälan.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Behöver jag bygglov?

Nej. Men du behöver göra en anmälan för attefallshus.

Undantag

Om du ska bygga i ett område som är utpekat som särskilt värdefullt ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt kan bygglov ändå krävas. Kontakta oss om du är osäker.

Det krävs alltid bygglov om byggnaden hamnar närmare än 4,5 meter till gräns mot gata eller allmän plats. Om det är närmare än 4,5 meter till grannen behöver hen godkänna detta.

Beroende på vart du ska bygga kan den gällande detaljplanen göra att bygglov krävs även för attefallshus och friggebodar som inte vanligtvis kräver det.

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets regler

Vid alla byggnadsarbeten du gör så ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Bygga inom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. En detaljplan reglerar byggrätten som bestämmer hur området får bebyggas och avgör byggnadernas

 • maxstorlek
 • maxhöjd
 • utseende
 • placering.

Vad gäller för attefallshus och friggebodar?

Följande gäller för attefallshus:

 • Bygget kräver anmälan.
 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • Det får vara högst 30 m².
 • Tacknockshöjden i attefallshuset får vara högst 4,0 meter.
 • Det ska vara fristående.
 • Det ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Det ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Friggeboden kan du använda både som förråd, växthus, bastu eller gäststuga. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Den ska vara en komplementbyggnad.
 • Den får vara högst 15,0 m².
 • Tacknockshöjden i boden får vara högst 3,0 meter.
 • Den ska vara fristående.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Du får bygga flera attefallshus på samma tomt men den totala ytan av husen får inte överstiga 30 m². För friggebod gäller samma sak, den totala ytan för alla friggebodar på samma tomt får inte överstiga 15 m².

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska godkänna dem. Har du inte kunskap själv att göra ritningarna behöver du anlita någon som jobbar med ritningar som kan hjälpa dig.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster. Foto eller ritningar på rutat papper är därför inte godkänt.

Du behöver skicka in följande ritningar

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska det det nya attefallshuset och befintliga byggnader vara utsatta. Avstånd till tomtgränser med minst två mått ska redovisas så att attefallshusets placering och mått kan fastställas.Situationsplanen ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag. Beställ kartunderlag här.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.
 • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges.

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Nej. Men du behöver göra en kontrollplan.

Behöver jag söka strandskyddsdispens?

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du, även om bygget inte kräver bygglov, även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Övriga tillstånd

Om du planerar att ansluta ditt attefallshus till kommunalt vatten och avlopp så ska du skicka in en servisanmälan till VA-avdelningen.

Läs mer om att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Hur ansöker eller anmäler jag?

Du ansöker via vår e-tjänst eller med en pappersblankett. I ansökan bifogar du dina handlingar, antingen digitalt eller med blankett via brev.

Ansök via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom ansökningsprocessen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

Hur lång tid tar det att få besked?

10 veckor för lov

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

4 veckor för anmälan

Normal handläggningstid för anmälan är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett anmälan.

Enklare bygglovsärenden har kortare handläggningstid

Beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar.

Vänta in startbeskedet

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Sidan uppdaterad: 2024-02-19

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida