Samordnade insatser för brottsutsatta barn

Barnahus Värmland

Barnahus Värmland

Hos Barnahus Värmland möts barn som misstänks vara utsatta för övergrepp, tillsammans med utredare och övrig personal i en trygg och anpassad miljö. Utredningarna är anpassade till barnet som slipper slussas mellan myndigheter och förhöras vid flera tillfällen.

På Barnahus finns specialister från de samverkande myndigheterna, åklagare, socialsekreterare, polis, läkare och kurator. Förhören hålls i en trygg och barnvänlig miljö. I anslutning till förhörsrummet finns ett medhörningsrum där åklagare, utredare och ombud förutom att lyssna på förhöret kan ställa frågor. Detta gör att barnet inte behöver upprepa sin berättelse i onödan.

Barnahus Värmland är ett samarbete mellan länets sexton kommuner, Region Värmland, polis och åklagare. Verksamheten är bemannad av två samordnare som är erfarna socialsekreterare.

Besöksadress

Malmtorgsgatan 4. Vi har porttelefon, ring på ”Förhör barnahus” om du ska träffa polisen, övriga besök ring på ”Barnahus".

Folder

Folder Barnahus Värmland

Film: Hur fungerar det på Barnahus Värmland?

Uppdaterad den