Familjehuset - samtalsstöd och behandling

Familjebehandling

En eller två familjebehandlare har kontakt med familjen under en kortare eller längre period. Vi träffas i Familjehusets lokaler, eller i en annan lämplig miljö.

Familjer ser olika ut och kontakten med Familjehuset planeras utifrån varje familjs behov. Familjen får hjälp att formulera mål för önskad förändring. Fokus är alltid egna resurser och möjlighet till lösningar.

Familjebehandling kännetecknas av samtal med familjen eller delar av familjen.

  • Familjesamtal används när flera familjemedlemmar är berörda.
  • Föräldrasamtal när enbart de vuxna önskar stöd eller råd.
  • Barn/ungdomssamtal när barnet/ungdomen behöver få möjlighet att uttrycka tankar och känslor kring ett problem.

Intensiv familjebehandling kännetecknas av att familjen träffar behandlarna flera gånger i veckan för samtal. Telefonstöd erbjuds kvällar och helger.

Familjebehandling i hemmet kännetecknas av att man under dagtid träffar familjen en till flera gånger i veckan. Förutom samtal arbetar man med vägledning och aktivt deltagande i familjens vardag.

Förutom samtal har Familjehuset Marte Meo, RePULSE, FamiljeART, Trappan, Nätverksmöten och stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar.

Uppdaterad den