Hjälp i hemmet

Trygghetslarm

Trygghetslarm VOF
Ett trygghetslarm består av en larmanordning och en trådlös larmknapp som sätts på armen eller i ett band runt halsen.

För att känna trygghet i bostaden kan ett trygghetslarm vara till hjälp. Genom trygghetslarmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal vid alla tider på dygnet.

Så här gör du för att ansöka om trygghetslarm

För att ansöka om trygghetslarm tar du kontakt med kommunens biståndsbedömare. Du når dem via Kontaktcenter på telefon
054-540 00 00.

Ansökan om trygghetslarm kan också göras via e-tjänst om du är 68 år eller äldre.

Avgift för trygghetslarm

Ett trygghetslarm kostar 311 kronor i månaden.

Vad hjälper trygghetslarmet mig med?

Du kan ansöka om att få trygghetslarm för att kunna påkalla hjälp vid behov. Trygghetslarmet ska användas för oförutsedda händelser, till exempel om man fallit. 

Trygghetslarmet ska inte användas för och ersätter inte hemtjänstinsatser som exempelvis toalettbesök eller lamp- och batteribyten eller liknande. Kontakta din biståndshandläggare om dina behov och förutsättningar ändras.  

Trygghetslarmet bärs som ett armband eller halsband och aktiveras med en knapptryckning. Signalen går till en trygghetscentral som svarar på larmet, personalen vid trygghetscentralen gör en första bedömning av ditt behov av hjälp. Ibland räcker det med telefonkontakt, i annat fall skickas kommunens personal hem till den som larmat. Personalen kommer oavsett tid på dygnet, alla dagar året om. Ibland kan besöket dröja på grund av lång restid och vid perioder då många larm inkommer samtidigt. Efter kontakt med dig prioriterar personalen larmen enligt allvarlighetsgrad. 

Felanmälan

Om trygghetslarmet inte fungerar som den ska eller om du vill fråga om något kontakta enheten Larm och service på telefon 054-540 57 69.

Så fungerar ett trygghetslarm

Ett trygghetslarm är en larmanordning som är kopplad till det mobila nätet. En trådlös larmknapp sätts på armen eller i ett band runt halsen. Den bärbara larmknappen är vattentät så du kan ha den på dig när du duschar och diskar. Du larmar genom att trycka på din bärbara larmknapp eller på den röda knappen på larmdosan. När du trycker på knappen kommer du till en trygghetscentral där det finns personal som svarar dygnet runt. När du larmat finns möjligheten att tala med trygghetscentralen utan att lyfta en telefonlur och du hörs var du än befinner dig i bostaden. ”OBS!” Dra inte ur kontakter till larmdosan, larm går då till trygghetscentralen och batteriet i larmdosan töms. 

Provlarma

Provlarma alltid ditt trygghetslarm en gång i månaden. Förslagsvis på ditt födelsedagsdatum. Provlarma även alltid efter åska eller strömavbrott. 

Digitalt lås och nyckel

När trygghetslarmet installeras får du ett digitalt lås på din ytterdörr. Då behöver du också ha en extra nyckel som du kan lämna till installatören. Nyckeln är en reservnyckel som kommer att användas om det digitala låset inte fungerar. Det är viktigt att den nyckeln finns för att trygghetslarmet ska kunna installeras. Du får även skriva på en nyckelkvittens. Din nyckel förvaras i ett nyckelskåp och används bara av kommunens personal som besöker dig. Upp- och nedmonteringen av digitala lås utförs av behörig personal. Det blir inga märken på dörren och låset syns inte från utsidan.

Mer information: Infoblad om nyckelfri vård- och omsorginformation

Vid flytt, avslut eller uppsägning

Vid byte av adress eller vid uppsägning ska kommunens biståndsbedömare kontaktas, du når dem via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Vid byte av adress och/eller nyckelbyte kontakta även enheten Larm och service på telefon 054-540 57 69, så att du kan lämna nyckel till din nya bostad och få tillbaka nyckeln till din gamla bostad.

Vid avslut/uppsägning ska larmdosan, larmknapp och eventuell annan extra utrustning som är kopplat till trygghetslarmet återlämnas. I samband med återlämnande av trygghetslarmet lämnas nyckel åter.

För återlämnande kontakta enheten Larm och service på telefon 054-540 57 69.

Trygghetsbesök

Trygghetsbesök är ett gratis hembesök. Det erbjuds dig som nyligen fått trygghetslarm och som inte har andra insatser som till exempel hemtjänst eller hälso- och sjukvård. Vid besöket kommer en arbets- och fysioterpeut hem till dig och pratar om 

  • fysisk aktivitetet
  • goda matvanor
  • social gemenskap 
  • meningsfullhet
  • riskbedömning 

Anhörig får delta vid besöket och ges möjlighet att berätta om anhörigsituationen samt informeras om stöd som finns i kommunen.

Varför gör kommunen trygghetsbesök?

Tanken med våra trygghetsbesök är att bibehålla och stärka resurser och självständighet, samt ge enklare tips och råd som kan öka säkerhet och trygghet inom vardagliga aktiviteter. Vid identifierad risk för ohälsa förmedlas du till rätt vårdinstans.

Uppdaterad den