Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Segerstads skärgård

Segerstadshalvön väster om Karlstad är ett uppskattat frilufts- och naturområde med vandringsleder, vindskydd, grillplatser och sandstränder.

Vackra vyer
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
Medellånga leder (4-8 km)
Nås med båt
"
Man står på spång och ser ut över vattnet

Skärgårdsmiljö med eller utan båt

Segerstadhalvön är känd för sitt varierande landskap och som utpost mot Vänern. Hit kan man komma utan båt men ändå få uppleva en skärgårdsmiljö med öar, hällmarktallskogar, granskogar, lövskogar, öppna gläntor och kulturlämningar.

Området har fyra rastplatser: Landvikens gamla tomt, Onsösundet, Arnäs udde och Hamnholmarna. 

Tillgängligt för alla 

Hela området har en medveten satsning på tillgänglighet. Det finns därför handikappanpassade leder, spänger som är rullstolsanpassade och lättillgängliga vindskydd och toaletter. Arnäs udde som är en av de fyra rastplatserna i området ligger längst ner i sydöstra delen av Segerstadshalvön.

Udden utgörs av en tydligt utformad rullstensås som är bevuxen med hedtallskog. Härifrån utgår flera strövstigar som tar dig genom en omväxlande skärgårdsnatur. Längs stigarna finns vindskydd och flera grillplatser. Vid Arnäs udde finns även ett par fina små sandstränder lämpliga för bad en varm sommardag. Utsikten över Vänern är vidsträckt, och här finns fler skär och små öar att upptäcka. Det finns parkering vid udden.

Segerstads skärgård är naturreservat

Segerstads skärgård har mycket mer att bjuda på. Området är en del av den unika Vänerskärgården och här kan du uppleva känslan av orörd och ursprunglig skärgårdsnatur. Området består av ett 30-tal öar som tack vare att de är skyddade som naturreservat i stort sett saknar bebyggelse. De består främst av hällmarksskog och stränderna skiftar karaktär från rena sandstränder till klappersten och kala berghällar. Bland växter och djur återfinns i Vänerskärgården flera arter som annars bara lever i havsmiljö som fågelarterna roskarl och strandskata.

Hitta hit

Segerstad ligger 2,5 mil väster om Karlstad. Följ E18 mot Oslo och ta av mot Segerstad. Åk förbi Segerstads kyrka och följ skyltar längs vägen mot naturreservatets huvudentré. Vid parkeringen finns en anslagstavla med aktuell kartinformation över området. Det är särskild skyltning till Arnäs udde för dig som vill parkera där istället. Sväng vänster vid Torsvikens camping och följ skyltningen.

Området har utvecklats och sköts av Länsstyrelsen i Värmland

Läs mer om Segerstads skärgård på Länsstyrelsens webbplats