Elevhälsa

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever som börjar förskoleklass samt elever i årskurs 2, 4 och 7 bjuds in till ett hälsobesök hos skolsköterskan. Vid hälsobesöken undersöker skolsköterskan bland annat längd, vikt och rygg samt för elever i förskoleklass syn, hörsel och motorik.

För att kunna följa elevernas hälsa och utveckling överförs vanligtvis elevhälsovårdsjournalen vid flytt och början på gymnasieskolan.

Databas ger mer kunskap om elevernas hälsa

I samband med alla hälsobesök får både elever och vårdnadshavare svara på hälsofrågor och utifrån de har vi ett hälsosamtal. Hälsosamtalet och svaren på hälsofrågorna registreras utan personuppgifter i elevhälsodatabasen ELSA.

Med hjälp av ELSA kan vi följa elevernas hälsa och utveckling från förskoleklass och ända upp till gymnasiet. Genom den vet vi att eleverna mår bra och att arbetsmiljön i skolan är bra.

Vaccinationer

Vi erbjuder vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Det innebär att ditt barn kan vaccinera sig mot mässling, påssjuka, röda hund, stelkramp, difteri och kikhosta och HPV. Vi vaccinerar först efter samtycke.

Förskoleklass

Hälsobesök anordnas tillsammans med barn och vårdnadshavare. Under hälsosamtalet går vi igenom barnets hälsa och tidigare vaccinationer. Vi pratar också om mat, sömn, motion, trivsel och relationer.

Vid besöket kontrollerar vi ditt barns längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2

Vi träffar eleverna för att mäta längd och vikt. Under besöket samtalar vi också om trivseln i skolan.

Vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund erbjuds barn födda 2002 och senare.

Årskurs 4

Vi träffar eleverna för ett hälsobesök och hälsosamtal angående mat, sömn, motion, trivsel, relationer, pubertet och andra frågor som eleven har frågor kring.

I hälsobesöket kontrolleras längd, vikt och rygg. Syn- och hörselkontroll görs vid behov.

Vaccination erbjuds mot stelkramp, difteri och kikhosta till barn födda före 2002.

Årskurs 5

HPV- vaccin erbjuds alla barn i årskurs 5 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination av pojkar ingår i programmet sedan augusti 2020 och det är pojkar födda 2009 och senare som omfattas av programmet.

Vaccinationen består av två doser som ges inom cirka ett halvår.

Mer information finns på Socialstyrelsen och Folkhälsomyndighetens hemsida

Årskurs 7

Vi träffar eleverna och har ett hälsosamtal om mat, sömn, motion, trivsel, relationer, livsstil, pubertet och annat som en tonåring går och funderar på.

I hälsobesöket ingår även längd- och viktkontroll samt ryggundersökning. Syn- och hörselkontroll görs vid behov.

Årskurs 8

Vaccination erbjuds mot stelkramp, difteri och kikhosta till barn födda 2002 och senare.

Uppdaterad den