Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flicka som spelar akustisk gitarr

Instrument

På Kulturskolan har vi undervisning på många instrument. Undervisningen sker både enskilt och i grupp. Undervisningstiden varierar, men är minst 20 minuter.

Musik är ett universellt språk som talar direkt till känslorna. För en duktigt musiker kan det vara ett sätt att uttrycka sig. Men att lära sig sjunga eller spela ett instrument är ett krävande arbete som tar långt tid.

På Kulturskolan finns lärare som vet precis vad du bör lära dig och hur du bäst lär dig. Den mesta av vår undervisning är individuell och utformas helt i mötet mellan en elev och en lärare. Det är också viktigt att få uppleva glädjen i att spela tillsammans med andra, därför har vi även en omfattande gruppverksamhet av orkestrar, körer och ensembler.

Undervisning sker individuellt och/eller i grupp. Du hittar mer information om undervisningsformer under varje ämne.

Syfte

 • Att väcka lust och glädje för musik.
 • Visa på musikens mångfald vad gäller genrer, samspelsformer och tankevärldar.
 • Ge eleven verktyg för att utveckla gehörsspel, notspel, improvisation och musikaliskt uttryck.
 • Väcka medvetenhet för ett aktivt musiklyssnande.Ge eleven kunskap om andning, teknik, tonbildning och kroppshållning.
 • Bidra till att ge eleven en god studieteknik och medvetenhet om det egna lärandet.
 • Bidra till att eleverna utvecklar sitt självförtroende, självuppfattning och personlighet.
 • Skapa möjligheter till fortsatt musicerande och högre musikstudier

Innehåll

 • Instrumentet/rösten – hur det fungerar, dess uppbyggnad och hur man sköter om det.
 • Teknik, motorik & ergonomi – hur man ska sitta, stå, hålla, andas och röra sig.
 • Studieteknik – hur man gör för att lära sig på bästa sätt.
 • Musikteori – noter, ackord, rytmer, takter m.m.
 • Musikhistoria
 • Genrekunskap – lär dig vad som kännetecknar olika musikstilar
 • Gehör – spela eller sjunga utan noter.
 • Improvisation – hitta på musik utan förlaga.
 • Puls- och rytmkänsla – utveckla ditt sätt att känna musiken.
 • Samspel – spela eller sjunga tillsammans med andra.
 • Scenframträdanden – spela inför publik.

Bas

På Kulturskolan finns undervisning i två typer av bas: elbas och kontrabas. Båda har fyra strängar.

Elbas ser ut som en elgitarr men har fyra strängar med en djupare ton. Den behöver liksom elgitarren en förstärkare för att fungera. Elbasen är viktig i många sammanhang, till exempel i jazz- och rockgrupper.

Kontrabas är ett akustiskt instrument vilket betyder att den inte behöver förstärkas med hjälp av el för att låta. Kontrabas förekommer mest inom jazz och klassisk musik, men används även i äldre rock 'n' roll och country. Det är ett stort instrument som kräver starka händer, därför är det vanligt nybörjare först lär sig spela elbas.

Blåsinstrument

Kulturskolan har undervisning på de flesta blåsinstrument. En naturlig del av att spela blås är att spela tillsammans med andra. Prata med din lärare om du är intresserad av att vara med i någon orkester eller ensemble.

Nu har du chansen att under ett år träffa nya kompisar och samtidigt får prova på att spela flera olika blåsinstrument och brukspiano.

Blåsmix är Kulturskolans prova-på-kurs där du som är 7-9 år under ett helt läsår i lugn och ro får prova alla våra blåsinstrument och träffa alla våra blåslärare.

Du får prova instrument som trumpet, horn, trombon, tuba, klarinett, saxofon, tvärflöjt och brukspiano. Instrument finns att låna hos oss till varje lektion.

Förutom att spela så kommer vi jobba med sång, rytmik och musikens grunder under lättsamma former. Dessutom använder vi pianot en del i undervisningen.

När du provat alla instrument får du välja ditt favoritinstrument som du fortsätter spela under andra halvan av vårterminen.

Undervisningen sker i grupp 40 minuter per vecka.

Det finns två olika "familjer" av blåsinstrument.

Träblåsinstrument

Den ena familjen av blåsinstrument är träblåsinstrumenten. De är vanligen gjorda av trä men metall förekommer också. Träblåsinstrumenten kan indelas i två grupper beroende på hur ljudet uppstår: flöjter och rörbladsinstrument.

Flöjter

I en flöjt sätts luften i svängning genom att den inblåsta luften slår i en skarp kant. Här kan du få lära dig spela två olika sorters flöjter, tvärflöjt och blockflöjt.

Tvärflöjten är bland världens äldsta instrument. Den gjordes från början inte av silvrig metall utan av ben eller trä. I varje kultur runt om i världen har flöjtens mjuka, ljuva ton fascinerat människor i alla tider.

Prova att spela tvärflöjt på ett lekfullt sätt! Vi spelar, sjunger, leker och rör oss till musik. Vi spelar på små flöjter och rytmikinstrument som finns att låna vid lektionstillfället.

Undervisningen sker i grupp 30 minuter i veckan.

Vi lär oss spela sopran, alt, tenor och basblockflöjt. Enskilda lektioner varvas med gruppundervisning, ensemble och orkesterspel. Vi lär oss notläsning men även att spela utantill och på gehör.

Rörbladsinstrument

I rörbladsinstrumenten uppstår ljudet genom en eller flera vibrerande tungor (blad) sätter luften i svängning.

Oboen har ett dubbelt rörblad och är ett av de instrument som spelar mest solo i en symfoniorkester. Med sin nasala men ändå varma ton har den fascinerat komponister sedan början av 1700-talet.

Fagottens historia går tillbaka ända till 1500-talet och är träblåsgruppens basinstrument. Fagotten har precis som oboen ett dubbelt rörblad. Den har mycket stort tonomfång. Den karaktäristiska tonen varierar mycket genom hela registret. Fagotten kallas ibland för orkesterns clown och används bland annat flitigt i tecknade filmer för olika effekter.

Ursprungligen tillverkades klarinetten av svart ebenholzträ, men idag används även annat material i regnbågens alla färger. Klarinetten är ett gammalt folkinstrument som används i många länder och i olika sammanhang.

En "skog" med klarinetter är ett måste i en blåsorkester då mången vacker melodi ligger på klarinett. Klarinetten syns såväl i symfoniorkestrar som i jazzorkestrar. Benny Goodman kanske är bekant? Martin Fröst är ett svenskt stjärnskott på "klarinetthimlen" som turnerar världen runt med sitt instrument. En gång elev vid en kommunal musikskola!

Saxofon finns i en rad olika storlekar; sopran (minst), alt, tenor och baryton (störst). Saxofonen är till skillnad från de andra träblåsinstrumenten en "yngling" som såg dagens ljus i slutet av 1800-talet. Saxofonen fick sitt namn efter sin uppfinnare, Adolphe Sax. Den som gillar jazz kan inte ha undgått saxofonens vackra toner med Bernt Rosengren eller Lars Gulin.

Brassinstrument

Brassinstrument (brass = mässing på engelska, även "bleckblåsinstrument") är den andra av de två familjerna blåsinstrument. På brassinstrumenten framkallas tonen genom läpparnas vibrationer i ett klockformat munstycke. Dessa vibrationer fortplantas sedan i luftpelaren i instrumentet vilket resulterar i en ton.

Trumpeten var från början ett signalinstrument utan ventiler. I början av 1800-talet fick den tre stycken ventiler som gjorde att den kunde användas på ett annat sätt. Idag används trumpeten i de flesta orkestrar, och används ofta som soloinstrument.

Trombonen är ett mässingsinstrument med ventiler eller drag som man drar fram och tillbaka. Den har en mjuk och vacker ton och är användbar i alla typer av musik; från jazz, pop, rock till symfonisk musik.

Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Inga förkunskaper krävs.

Trombonlek är för dig som är 6-7 år. Under lekfulla former spelar och sjunger vi tillsammans.

Vi spelar på små tromboner och enkla rytmikinstrument som finns att låna vid lektionstillfället.

Horn är ett instrument vars rör är böjt i cirklar. Hornet har en mjuk och fyllig klang.

Tuban är det djupaste instrumentet i bleckblåsfamiljen och är försett med 3-6 ventiler. Det är bland annat detta instrument som rundar av ljudet i en orkester och tillför värme och djup.

Bruksspel

Bruksspel vänder sig till dig som vill prova flera olika instrument och spela och sjunga tillsammans med andra.

I bruksspel lär du dig att spela enkla ackord och melodier, och att känna puls och takt.
Du kommer framförallt att få spela på gitarr, piano och olika typer av percussion/trummor. Även andra instrument och sång kan dyka upp om gruppen så önskar.

Undervisningen sker i grupp. Redan från första lektionen spelar vi tillsammans som i ett band. Du får lära dig att lyssna och hänga med i lätta och roliga låtar.

Dragspel

Dragspel är ett instrument där ljudet skapas genom att luft dras in genom en bälg och pressas ut över små tungor av metall. Det finns många typer av dragspel, vissa har knappar och andra har tangenter precis som ett piano.

Gitarr

När du spelar gitarr på Kulturskolan får du lära dig både melodispel och ackordspel. Du får spelar de flesta genrer och stilar. Ibland använder vi noter, ibland tabulatur och ibland spelar vi helt på gehör, det vill säga helt utan noter. Undervisningen sker i grupp eller enskilt. Det finns möjlighet att delta i någon av våra ensembler eller i vår gitarrorkester.

Du kan inte hyra gitarr på Kulturskolan, utan måste ha ett eget instrument. Prata med din lärare om du vill spela elgitarr istället för akustisk gitarr.

Denna gitarr är uppbyggd med en resonanslåda eller klanglåda som förstärker ljudet genom resonans. Du får lära dig både klassiskt fingerspel, att spela ackord, kompa eller spela solo.

När man börjar spela elgitarr så får man lära sig liknande saker som när man lär sig när man spelar akustisk gitarr. Man lär sig ackord, melodispel, skalor och att spela solo. Men till skillnad från akustisk gitarr så spelar vi med ett plektrum i handen. Elgitarren är byggd som en vanlig gitarr med sex stålsträngar. Den har istället för resonanslåda magnetiska mikrofoner som för att ge ljud kopplas till en förstärkare.

Elgitarren används oftast inom pop-, rock- och jazzgenren.

Musikproduktion

I musikproduktion får du lära dig grunderna i hur musik skapas med digitala verktyg.

I takt med att tekniken utvecklats har yrken som musiker, ljudtekniker, kompositör mm smält samman. Ofta skapas en låt i datorn, sedan byts kanske digitala ljud ut mot riktiga instrument.

Kanske bjuder man in skolans elever för att lägga till blås, stråk eller sång. Undervisningen sker i små grupper där du kan jobba självständigt eller tillsammans med andra elever. Här får du lära dig grunder i hur musik skapas med hjälp av digitala verktyg. I skolans studio har vi Mac-datorer med olika musikprogram som Garageband och Logic Pro. I studion finns även möjlighet att spela in akustiska instrument med hjälp av bra mickar.

Inga förkunskaper eller utrustning krävs. Från 12 år.

Piano

För inget annat enskilt instrument har det skrivits så mycket musik som för piano. Det är ett instrument som fungerar bra i alla musikstilar.

Du får som pianoelev undervisning i grupp eller enskilt, och även möjlighet att vara med i olika ensembler. Undervisningen består bland annat av notläsning, spela på gehör och att spela efter ackordsanalys.

Nybörjare

Nybörjarelever i åldern 8-10 år tas i första hand in i grupp om 4 elever på 40 minuter. Undervisningen sker i ett rum där alla sitter med eget digitalpiano.

Du behöver ha ett akustiskt piano eller ett digitalpiano som övningsinstrument hemma.

Stråkinstrument

På Kulturskolan i Karlstad har vi undervisning på fiol, altfiol och cello. Undervisningen sker både i grupp och enskilt.

Vi börjar tidigt med samspel med - det är roligt att spela tillsammans. Vi har orkestrar och ensembler på olika nivåer och ofta musicerar vi även med andra instrumentgrupper. Folkmusik, pop, schlager, klassiskt - här provar vi de flesta musikstilar.

Altfiolen eller violan som den också kallas är lite större än fiolen och klingar mörkare. De flesta som ser en altfiol tror att det är en fiol för att de är så lika och man håller båda på axeln när man spelar. De flesta som spelar altfiol på Kulturskolan har börjat med att spela fiol.

Fiol eller violin som den också kallas används i alla möjliga sammanhang till exempel folkmusik, klassisk musik och populärmusik. Du kan både spela solo och vara en del i en orkester. Här på Kulturskolan kan du börja spela fiol från 8 års ålder.

I vår Suzukiundervisning kan man börja spela fiol som 5-6-åring.

Cello är betydligt större och mörkare i klangen än fiol och altfiol. När man spelar cello sitter man ner och spelar. Man kan både spela solo och vara en del i en orkester. Cello kan du börja spela från 8 års ålder.

Suzukiundervisning på fiol vid Kulturskolan riktar sig till familjer som vill finna ett sätt att umgås med musik. Modersmålsmetoden var det namn Shinichi Suzuki själv gav undervisningsformen och det säger en del om hur undervisningen går till.

Målgrupp

Som nybörjare vid Suzukiundervisning riktar sig Kulturskolan till föräldrar med barn som fyller fem eller sex år. Undervisningen finns idag bara på fiol och ges i möjligaste mån av utbildade Suzukilärare.

Trummor och slagverk

När du väljer trummor och slagverk innehåller undervisningen både trummor och olika slagverksinstrument.

I slagverksundervisningen kommer du i kontakt med allt ifrån trumset och pukor till marimba och vibrafon. Slagverk har en given plats i nästan alla orkestrar. Du får på ett inspirerande sätt lära dig både rytmer, träna koordination, improvisation och notläsning.

För att ta del av denna verksamhet krävs att det finns trumset hemma.

Sidan publicerad: 2023-03-24

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?