Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elever och lärare som spelar piano, trummor, tvärflöjt och gitarr

Övriga musikkurser

Vill du ta chansen att fördjupa och utveckla ditt kunnande inom musik? Eller vill du lära dig att skapa musik digitalt? Då har du möjlighet att gå kurser inom improvisation, musikteori och musikproduktion.

Andra kurser inom musik som vi erbjuder är musikal och musikterapi.

Improvisation

Improvisation vänder sig till alla instrumental- och sångelever. Du bör ha passerat nybörjarstadiet på ditt instrument. Det är en fördel om du läser noter och/eller tabulatur.

Att medvetandegöra sig teorin bakom det att spela "solo", eller mer precist - vilka verktyg arbetar vi med för att spela solo/improvisera? I kursen kommer vi att arbeta med några av improvisationens verktyg. I första hand skalor, arpeggios ackord samt att på gehörsväg kunna lyssna ut och spela något av till exempel sin idol. Möjlighet finns dock för alla som vill fördjupa sig ytterligare.

Improvisation är benämningen på det oförutsedda, oplanerade och spontana i ett musikaliskt uppförande. Det är att framföra något utan att i förväg ha bestämt dess exakta utformning (Improvisation - av latinets improvitus, oförutsedd, oförmodad).

Musikteori

Här får du lära dig grunderna i musikteori som du har nytta av om du ska söka till gymnasiet eller folkhögskola. Vi går igenom notvärden, tonplatser, intervall, ackordbyggnad och praktiserar detta genom gehörsträning och arrangering.

Elever som redan läst musikteori en tid går vidare med mer avancerad teori där även gehöret tränas hårdare. Du lär dig att sätta namn på och direkt härma det du hör. Stegteori och funktionsteori kommer in här för att kunna bestämma ackordens funktioner.Kursen anpassas till de individuella kunskaperna. Undervisningen sker i mindre grupp.

Du som söker till musikteori har stor fördel av att ha spelat ett instrument i några år.

Musikproduktion

I musikproduktion får du lära dig grunderna i hur musik skapas med digitala verktyg.

I takt med att tekniken utvecklats har yrken som musiker, ljudtekniker, kompositör mm smält samman. Ofta skapas en låt i datorn, sedan byts kanske digitala ljud ut mot riktiga instrument.

Kanske bjuder man in skolans elever för att lägga till blås, stråk eller sång. Undervisningen sker i små grupper där du kan jobba självständigt eller tillsammans med andra elever. Här får du lära dig grunder i hur musik skapas med hjälp av digitala verktyg. I skolans studio har vi Mac-datorer med olika musikprogram som Garageband och Logic Pro. I studion finns även möjlighet att spela in akustiska instrument med hjälp av bra mickar.

Inga förkunskaper eller utrustning krävs. Från 12 år.

Musikal

Musikal är för barn mellan 6 och 10 år. Vi sjunger, dansar och agerar.

Musikterapi

Kulturskolan erbjuder musikterapi för dig som har en funktionsnedsättning eller behöver lite extra hjälp. Det kan också vara ett bra alternativ om du av någon anledning har problem med din motorik, men ändå vill spela ett instrument.

Funktionsinriktad musikterapi, FMT

FMT är en metod där eleven spelar enskilt, tillsammans med en musikterapeut. Du som elev spelar på olika trummor och cymbaler. Terapeuten spelar piano.

FMT är en musikterapiform med en tydlig struktur. Vi tar musiken till hjälp för att skapa kroppslig medvetenhet som stimulerar hjärnans utveckling och tvärtom. Vi arbetar bland annat med kroppsuppfattning, självförtroende, energi, minne och koncentration.

Musikterapi kan du söka ifrån 6 års ålder.

Sidan publicerad: 2023-03-24

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?