Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flicka som sjunger tillsammans med en man som spelar piano

Sång och kör

Kulturskolans sångundervisning syftar till att utveckla din röst, inspirera till sångglädje och stärka din självkänsla.

Sång

På sånglektionerna utvecklar vi notläsning och gehör, sjunger på olika språk och ur olika genrer och stilar. Du får möjlighet att musicera med och för andra. Som fördjupning i ämnet finns kör, sånggrupp eller rock- och popensemble. Du får möjlighet att medverka vid olika framträdanden både inför en mindre grupp eller en stor publik.

Undervisningen sker enskilt, i mindre grupp och i ensemble och kör.

Du kan börja med solosång i grupp från och med från 12 års ålder och du kan fortsätta till och med våren det år du fyller 20.

Körsång

Vår ambition är att körundervisningen för varje elev blir betydelsefull och skapar lust för sången. Vår önskan är att stärka självkänslan genom att lära känna sin röst.

Vi arbetar med att lära känna den egen sångrösten och att kunna använda den i samklang med de andra i kören. Vi arbetar med uppvärmningsövningar för att lära sig sång- och andningsteknik, och rytmikövningar för att lära sig puls och rytm.

Viss grundläggande musikteori och förståelse för textens innehåll ingår också i körens arbete. Vi varierar sångvalet och blandar genrer för att få en inblick i olika sångstilar. Gammalt och nytt, enklare och mer avancerat, enstämmigt och flerstämmigt samt sånger på olika språk varvas för ett så varierat innehåll som möjligt.

Du kan söka till Kulturskolans körer från 6 års ålder.

Våra körer

  • Labolinakören (F-klass - åk 2)
  • Milliminakören (åk 1- åk 3)
  • Labankören (åk 3- åk 4)
  • Mezzokören (åk 5- åk 7)
  • Vox Nova (högstadiet/gymnasiet)
  • Klara Röster (fortsättningskör högstadiet/gymnasiet)
  • Klara Killar (högstadiet/gymnasiet)

Sidan publicerad: 2023-03-24

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?