Karlstads Stadshus AB

Karlstads Stadshus AB äger och förvaltar aktier i kommunens bolag

Moderbolaget Karlstads Stadshus AB har till uppgift att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Karlstads kommun. Kommunen äger 100 procent av bolaget.

Karlstads Stadshus AB ska samordna verksamheten i de kommunala bolagen för att se till att resurserna utnyttjas på bästa sätt. Det gäller allra mest energi och bostäder. Bolagsstyrelsen fokuserar starkt på nyproduktion.

Verkställande direktör för Karlstads Stadshus AB är Mikael Jareke och Ulrika K Jansson är vice verkställande direktör.

Uppdaterad den