Karlstads Stadshus AB

Karlstads Stadshus AB äger och förvaltar aktier i kommunens bolag

Moderbolaget Karlstads Stadshus AB har till uppgift att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Karlstads kommun. Kommunen äger 100 procent av bolaget.

Karlstads Stadshus AB ska samordna verksamheten i de kommunala bolagen för att se till att resurserna utnyttjas på bästa sätt. Det gäller allra mest energi och bostäder. Bolagsstyrelsen fokuserar starkt på nyproduktion.

VD för Karlstads Stadshus AB är Mikael Jareke och vice VD är Ulf Nyqvist.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den