Boende för funktionsnedsatta

Boende för barn och unga

Om du inte kan bo hos dina föräldrar på grund av din funktionsnedsättning kan du få bo i ett barn- och ungdomsboende eller i ett familjehem. Här får du stöd och träning inför vuxenlivet.

I barn- och ungdomsboende har du stöd av personal dygnet runt för omvårdnad och fritidsaktiviteter. Du har ett eget rum men delar kök, vardagsrum och badrum med andra barn/ungdomar. I familjehem får du det stöd du behöver av familjen du bor hos.

Verksamheten anpassas efter ditt behov och dina önskemål. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i din egen takt och med det stöd du behöver.

Detta får du betala

Om du är under 18 år betalar du en avgift för omvårdnaden. Avgiften är inkomstprövad per vårdnadshavare och följer fastställda nivåer för underhållsstöd.

Om du är 19-21 år och har en inkomst, till exempel aktivitetsersättning eller sjukersättning, så betalar du 78 kronor/dygn för ditt rum. Du betalar också för den mat du äter:

Frukost: 22 kr
Lunch: 49 kr
Middag: 49 kr
Heldag: 120 kr      

Så här gör du för att ansöka om boende för barn och unga

Du kan ansöka om boende för barn och unga genom att fylla i en blankett eller göra en e-tjänstansökan direkt på hemsidan. Du kan också vända dig till kommunens LSS-handläggare. Du når dem via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Ansökan kan göras antingen av dig själv eller via vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

Ansök om boende för barn och unga via e-tjänst här 

Ansök via blankett

För att ansöka om boende för barn och unga via blankett fyller du i formuläret "Ansökan om LSS insatser" och skickar till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
651 84 Karlstad

Ansökan om insatser LSS

Vad händer sedan?

När din ansökan har kommit in till oss startar LSS-handläggaren en utredning. Under förutsättning att vi fått in de uppgifter som vi behöver får du ett beslut inom tre månader. I beslutet står det om du kommer att få insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

Vid överklagan fyller du i vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Uppdaterad den