Familj, barn och unga

Stöd och hjälp till barn, unga och deras familjer och unga vuxna

Ibland uppstår problem som är svåra att lösa på egen hand. Vårt mål är att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Vi ger skydd och stöd till dem som behöver. Du når oss via familjeavdelningens växel, 054-540 50 20. Vi erbjuder också stöd och hjälp för dig som är ung vuxen och vill komma vidare med studier eller arbete.

Uppdaterad den