Kulturhistoriska byggnader

Byggnadsvårdspriset

Bildkollage av olika fönster
Byggnadsvårdspriset syftar till att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen.

Byggnadsvårdspriset syftar till att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen. Priset delas ut i slutet på året.

Kulturmiljön är viktigt för historien och Karlstads identitet som stad. Denna kulturmiljö består till stor del av byggnader och det pågår mycket bra arbete inom det här området som kommunen vill belöna

Bedömningskriterier

Mottagaren ska ha gjort en insats för god byggnadskultur inom Karlstad kommun. Detta skulle antingen kunna vara genom:

1. en varsam och kvalitetsmedveten renovering/restaurering av byggnad med tidstypiska material och hantverksmässiga metoder

eller

2. en kunskapshöjande insats inriktad på byggnadsvård som uppmärksammar Karlstads unika byggnads- och bebyggelsekultur.

Nominera kandidater

Sista datum för att nominera kandidater till byggnadsvårdspriset 2021 är den 21 november, 2021. Skicka ditt förslag till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se.
Berätta varför du tycker att den du nominerat ska vinna, ange adressen och bifoga gärna en bild om du har möjlighet. 

Tidigare vinnare

Byggnadsvårdspriset har delats ut sedan 2016.

2021 Willhem AB, restaurering av ett flerbostadshus på Herrhagen, på fastigheten Valhall 10. Huset uppfördes 1907 efter ritningar av den dåvarande stadsarkitekten Carl Crispin (Fastighet Valhall 10).
2020 Tomas och Tina Elander för restaureringen av sin villa från 1920-talet
2019 Anna Jansson Heimdahl och Hans Heimdahl för restaureringen av sin Värmlandsgård i Ulvsbyn
2018 Lennart Sjökvist och Lena Wanke för vård och underhåll av bostadshus på Agardhsgatan 5
2017 Wermlands byggnadsgille, för spridande av kunskap och hantverkstradition
2016 Pepart AB för renovering av f.d. Wermlandsbanken

Motivering till 2019 års vinnare

"Med idogt eget arbete och traditionella hantverksmetoder har Anna och Hans restaurerat sin Värmlandsgård som har varit i familjen Janssons ägo sedan 1885. Bostadshuset har med tidstypiska material och detaljutföranden nu återfått sin rätta skepnad. Beläget invid den äldre landsvägens krök och väl synligt i landskapet har huset återuppstått som ett karaktärsfullt inslag i Ulvsbyn."

Hedersomnämndande 2019

Prepart AB och Karlstadshus för bevarandeinsatser vid ombyggnad av f.d. Grand Hotell, Drottningatan 14.

"I samband med om- och påbyggnad av före detta Grand Hotell har Prepart AB på ett föredömligt sätt integrerat återställande- och bevarandeåtgärder i projektet. Byggnadens ursprungliga färgsättning och tidigare övertäckta detaljer har återskapats och hotellets festvåning har bevarats för framtiden. Genom projektet har hotellbyggnaden från 1904 återuppstått som den viktiga karaktärsbyggnad den är."

Uppdaterad den