Så fungerar kommunen

Kommunfullmäktige styr kommunen

Kommunfullmäktige fattar alla viktiga principbeslut och väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

I kommunfullmäktige sitter ledamöter från varje politiskt parti

Karlstads kommunfullmäktige har 61 folkvalda ledamöter. Det innebär att det är 61 mandat fördelade på de olika partierna. Styret består av Moderaterna (12 mandat), Centerpartiet (5 mandat) Liberalerna (4 mandat), Kristdemokraterna (3 mandat) och Miljöpartiet (4 mandat),  som tillsammans har 28 mandat.

Övriga partier i kommunfullmäktige är Socialdemokraterna med 18 mandat, Vänsterpartiet med 5 mandat, Sverigedemokraterna med 7 mandat och Karlstadpartiet Livskvalité (KPL) med 3 mandat. Två av Karlstadpartiet Livskvalitets representanter har valt att lämna partiet och blir därmed politiskt oberoende.

Ordförande i kommunfullmäktige är Anders Knape (M), förste vice ordförande är Monica Gundahl (S) och andre vice ordförande är Henrik Lindblom (L).   

Välkommen att lyssna på möten

Kommunfullmäktiges möten är oftast den tredje torsdagen varje månad klockan 18.00. De är öppna för allmänheten och äger rum i Bibliotekshusets sessionssal. I juli månad varje år är det inget möte.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den