Så fungerar kommunen

Kommunfullmäktige styr kommunen

Kommunfullmäktige fattar alla viktiga principbeslut och väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

I kommunfullmäktige sitter ledamöter från varje politiskt parti

Karlstads kommunfullmäktige har 61 folkvalda ledamöter. Det innebär att det är 61 mandat fördelade på de olika partierna. Styret består av Socialdemokraterna med 22 mandat, Centerpartiet med 4 mandat och Miljöpartiet med 3 mandat. Tillsammans har styret 29 mandat.

Övriga partier i kommunfullmäktige är Vänsterpartiet med 4 mandat, Moderaterna med 12 mandat, Liberalerna med 3 mandat, Kristdemokraterna med 3 mandat, Sverigedemokraterna med 8 mandat och Karlstadpartiet Livskvalitet med 2 mandat.

I bilden visas en fördelning av mandaten mellan partierna i kommunfullmäktige.

Ledamöter i kommunfullmäktige

Klicka för att öppna listan med ledamöter i ett nytt fönster

Välkommen att lyssna på möten

Kommunfullmäktiges möten är oftast den tredje torsdagen varje månad klockan 18.00. De är öppna för allmänheten och äger rum i Bibliotekshusets sessionssal. I juli månad varje år är det inget möte.

Uppdaterad den