Kommunfullmäktige

Valberedningen

Om representanter i en styrelse eller nämnd avsäger sig sitt uppdrag är det valberedningen som nominerar en ny ledamot.

Det är kommunfullmäktige som utser ledamoten som valberedningen nominerat.

Uppdaterad den