Trafik och gator

Buller och vibrationer

Buller är en form av miljöförorening som allt fler känner sig drabbade av. Ökad biltrafik på våra vägar ger upphov till störande buller, liksom alltfler person- och godståg som ger ökat buller för dem som bor i närheten av järnvägen.

Hur mycket får det låta?

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Trafikbuller är den typ av buller som flest antal människor tycks vara störda av. En annan typ av buller som många störs av kommer från ventilations- och fläktanläggningar. Bullerstörningar från restauranger och diskotek är också relativt vanligt bland klagomålen.

För dig som är fastighetsägare

Om någon boende i din fastighet klagar på buller ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Läs mer här.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den