Trafik och gator

Buller och vibrationer

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa höra kallas för buller. Buller är en form av miljöförorening som allt fler känner sig drabbade av. De vanligaste störningskällorna är trafikbuller och ventilations- och fläktanläggningar. Även olika sorters verksamheter kan innebära bullerstörningar.

Hur mycket får det låta?

Enligt miljöbalken får det inte bullra så högt att det innebär en olägenhet.

Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfälligt.

För att bedöma om ett ljud är en olägenhet finns olika riktvärden framtagna av Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket som kan användas som underlag.

För dig som är fastighetsägare

Om någon boende i din fastighet klagar på buller ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. På samma sätt ska du som har en verksamhet kunna visa att du uppfyller kraven. Här kan du läsa mer om buller och vad som kan vara bra att känna till som fastighetsägare. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den