Trafik och gator

Elsparkcyklar i Karlstad - det här gäller

Person som står på elscooter.

Sedan i mars 2021 klassar Transportstyrelsen elscooter som cykel. Det möjliggör för företag som arbetar med elsparkcyklar och elscootrar att etablera sig i Karlstad. Här har vi samlat lite frågor och svar om vad som gäller och vem som ansvarar för vad. 

Tänk på det här när du kör elsparkcykel

Det kommer regelbundet in synpunkter om elsparkcykel till kommunen. Synpunkterna handlar ofta om hastigheter, parkering och trafikvett. En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. 

Här har vi sammanfattat vad du bör tänka på när du kör elsparkcykel, för din och andras skull.

  • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men vi rekommenderar att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.

  • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

  • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.

  • Anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har, kurvor, underlag och sikt.

  • Kör i högst gångfart när du kör på gågator eller i ett gångfartsområde

  • Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för andra trafikanter. Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.

  • Det är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett betryggande sätt.

  • Det är inte tillåtet att framföra elsparkcykel på trottoarer.

Läs mer om vad som gäller för elsparkcykel på Transportstyrelsens webbplats.

Frågor och svar om elsparkcykel

Vilka ansvarar för elsparkcyklarna?

Företagen som äger elsparkcyklarna ansvarar för dem. Kontaktuppgifter till företagen som är verksamma i Karlstad hittar du längre ner i på den här sidan. 

Vad är Karlstads kommuns roll?

Att ha en löpande god dialog med företagen och meddela dem eventuella synpunkter som kommer in via Kontaktcenter. Karlstads kommun kan inte hindra företagen från att etablera sig men har en kontinuerlig dialog om till exempel trafiksäkerhet, framkomlighet för personer med funktionsvariationer och eventuella justeringar som kan behöva göras utifrån exempelvis säkerhet och parkeringsmöjligheter. 

Var får elsparkcyklarna köra?

En elsparkcykel definieras som en cykel, så samma regler gäller för elsparkcykel som för cykel.

Särskilda bestämmelser för cykel och elsparkcykel

Det är inte tillåtet att cykla eller köra elsparkcykel i Stadsträdgården och Mariebergsskogen.

Vad är en no-go-zon?

Det är ett område som kommunen tillsammans med företagen bedömt som ett område där elsparkcyklar inte bör köra. Företaget kan styra digitalt var elsparkcyklarna kan köra och på så vis kan utvalda områden stängas av. Bland annat är det no-go-zoner på grundskolornas skolgårdar och i kommunens parklekar.

Vilka regler gäller för elsparkcykel?

Samma regler som cykel. Trafikförordningen gäller på samma sätt som för cykel. Polisen bevakar att trafikregler följs, det gör inte kommunen.

Läs mer om trafikregler för dig som cyklar på transportstyrelsen.se

Läs mer om regler för elsparkcyklar på transportstyrelsen.se

Vilken hastighet håller elsparkcyklarna?

De har en maxhastighet på 25 km/h som kan minskas vid behov eller inom särskilda områden. Samma hastighet som elcykel. Maxhastigheten för samtliga fordon inklusive cykel i Tingvallastan är 30 km/h.

Vem gör tillsyn och ser till att elsparkcyklar inte ligger slängda eller parkeras på olämpliga platser?

Företagen ser över scootrarna dagligen. Om kommunen ser att cyklar står på olämpliga ställen rapporteras detta till företagen.

Hur anmäler man felparkering eller klagomål  om elsparkcyklar?

Hör av dig direkt till företagen om du har klagomål. Du hittar kontaktuppgifter till företagen nedan. Du kan även lämna in klagomål eller uppgifter om felparkering till kommunens Kontaktcenter.

Kontaktuppgifter till företag verksamma i Karlstad

Zeuss scooters

https://zeusscooters.com/

Telefon: 076-2076076

E-post: David@ecourbanscooters.com

Tier mobility

https://www.tier.app/

Telefon: 040-668 81 27 

E-post: Karlstad@tier.app

Ryde Technology

https://www.ryde-technology.com/

E-post: support@ryde-technology.com

För akuta ärenden, telefon: 076-0743791

Hur felanmäler jag en elsparkcykel som inte fungerar?

I företagets app.

Kommer jag att få plats för min cykel i cykelställen nu när det blir elsparkcyklar?

Ja, det kommer vi att hålla koll på. Elscootrarna räknas som cykel och har rätt att stå i cykelställen. Ser vi att det blir trångt i cykelställen så har vi en dialog med företagen.

Kommunen jobbar med frågan

Teknik- och fastighetsnämnden har gett teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen kan bidra för att öka sökerheten och tydligheten om vad som gäller för elsparkcykel.

I den här nyheten kan du läsa mer om det.

Bild: Shutterstock.com

Uppdaterad den