Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Östanås, Pinoleden och Butorpsleden

Mellan Molkom och Sunnemo ligger Östanås, ett område med mycket intressant natur och kultur. Här finns många stigar där du kan ströva omkring och spana efter fåglar. Kanske du får en skymt av den hotade vitryggiga hackspetten.

Spår av historien
Medellånga leder (4-8 km)
Långa leder (9+ km)
För fågelskådaren
Rik flora
"

Välbevarad bruksmiljö

Under 1800-talets mitt upplevde Östanås sina glansdagar. Då fanns här ett stort järnbruk som varit igång sedan 1600-talet och även en såg, ett tegelbruk och ett gjuteri. Även om många byggnader från den här tiden är rivna är bruksmiljön välbevarad. I den omgivande naturen finns många kulturlämningar, som vittnar om hur det kan ha sett ut på platsen en gång. Området är rikt på strövstigar och här finns en natur- och kulturstig med lärorika informationsskyltar som Byalaget Älvan har ställt i ordning.

Tre olika leder

Det finns leder leder i området som går att gå var för sig eller kombinera. Naturkulturstigen är 4 km, Pinoleden är 5 km och Butorpsleden som fortsätter in i Forshaga kommun är 11 km lång.  

Läs mer om Butorpsleden på butorp.se

Djur och natur

Naturen kring Östanås är mycket intressant. Vid Östanåsån finns en naturskogsartad lövskog med höga naturvärden, lövskogen är delvis skyddad som biotopskydd. Fågellivet i området är mycket rikt och har du riktigt tur kan du här få en skymt av den akut hotade vitryggiga hackspetten. Att besöka den fina forsmiljön rekommenderas, här finns både forsärla, strömstare och bäcköring.

Hitta hit

Från Karlstad är det knappt fem mil till Östanås. Åk väg 63 norrut mot Molkom och Filipstad. Passera Molkoms tätort och sväng därefter vänster in på väg 240 mot Hagfors och Älvsbacka. Efter cirka 16 kilometer sväng vänster mot Östanås. Länsbussen mellan Karlstad och Hagfors har en hållplats i Östanås.