Kulturskola

Avgifter och instrumenthyra

Vid årsskiftet 2022/2023 inför Kulturskolan ett nytt verksamhetssystem som heter StudyAlong. På grund av bytet är kursbokningen stängd och öppnar igen i början av januari. 

Bokning och betalning 

Från vårterminen 2023 bokar du en kurs genom att registrera ett konto på StudyAlong, välja den kurs du eller ditt barn vill gå och lägga den i varukorgen. 

 • Rabatter dras av automatiskt när du har bokat en kurs och slutfört din bokning i kassan. 
 • Köpet är bindande när du har godkänt och slutfört ditt köp
 • Betalning sker antingen via betalkort eller Swish
 • Alla kurser gäller endast en termin. 

För att fortsätta på Kulturskolan kommande termin måste du bekräfta och betala din plats inför kommande termin. Du som redan går på Kulturskolan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

Avgift terminskurser 

 • Ämneskurs (alla inriktningar och ämnen inklusive ensemble) för barn och ungdomar 2-20 år: 600 kronor.  
 • Fördjupad kurs 30 min (inriktning musik): 800 kronor.
 • Fördjupad kurs 40 min (inriktning musik): 1000 kronor.

Rabatter för barn och ungdomar (till och med 20 år)

 • Första barnet (det barn som betalar högst avgift) betalar full avgift  
 • Andra barnet betalar 50%  
 • Följande barn avgiftsfritt. 

Rabatt för orkester och ensemble

 • Orkester och ensemble är avgiftsfritt om samma elev redan redan går en ämnes- eller fördjupningskurs. 

Hyra av instrument 

Vi hyr ut följande instrument beroende på tillgänglighet. 

 • fiol
 • cello
 • vissa blåsinstrument

Från vårterminen 2023 hyr du instrument via StudyAlong. 

Övriga instrument behöver du skaffa själv, eller på annat sätt ha tillgång till, för att på bästa sätt tillgodogöra dig undervisningen på Kulturskolan. Fråga gärna din lärare om råd kring instrument. 

Avgift instrumenthyra

 • 350 kronor per termin och elev. 

Villkor instrumenthyra

Avgiften betalas per instrument och termin och återbetalas ej. Detta gäller även om eleven införskaffar ett eget instrument under påbörjad termin. Instrumentet ska återlämnas till Kulturskolan omgående när eleven avslutar sin kurs. 

En elev som hyrt ett instrument av Kulturskolan är skyldig att vårda instrumentet väl och se till att instrumentet är i samma skick när det återlämnas som vid utlämnandet. 

Vid eventuella skador på instrumentet som uppkommit under hyrestiden står eleven för reparationskostnaderna. Vid förlorat instrument ersätter elev/vårdnadshavare kostnaden för instrumentet med hela värdet. Värdet varierar mellan olika instrument och bestäms av Kulturskolan. 

Hyrt instrument får ej lånas ut eller användas av annan än eleven. 

OBS: Kulturskolans instrument är inte försäkrade genom kommunen. 

Kontakta expeditionen

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kulturskolans expedition.

Tel: 054-540 29 88
Mail: kulturskolan@karlstad.se

Uppdaterad den