Kulturskola

Avgifter och instrumenthyra

Här finns en sammanställning över våra avgifter och reglerna kring dem, samt information om vilka instrument du kan hyra.

Avgifter och regler

Avgift tas ut från andra lektionstillfället för nya elever. Om du inte vill fortsätta måste du säga upp din plats via e-tjänsten innan andra undervisningstillfället.

För elever som fortsätter påbörjad kurs tas avgift ut från första lektionstillfället på terminen.

Eleven måste ha sagt upp sin plats innan nästa termin börjar för att inte behöva betala avgift för sin undervisningsplats. Om du inte har för avsikt att fortsätta nästa läsår vill vi att du säger upp din plats innan vårterminens slut. Platsen sägs upp direkt i vår e-tjänst; Min sida, Hantera pågående kurser. Kulturskolans e-tjänst
OBS! Ingen avgift återbetalas.

Kursavgift / ämne: 600 kronor / termin

Fördjupningskurs*
30 minuter: 800 kronor / termin
40 minuter: 1 000 kronor / termin

Kör och musikensembler: 600 kronor / termin**                                

Instrumenthyra: 350 kronor / termin

* I mån av plats och bedöms av lärare och kulturskolechef.

** Gäller ej om man är antagen till samma instrument eller ämne för enskild undervisning.

Syskonrabatt

Hel avgift betalar det syskon som har högst avgift.

För andra syskonet, med näst högst avgift, betalar man halv avgift och det tredje syskonet får delta i vår verksamhet kostnadsfritt.

Det är viktigt att samma räkningsmottagare gör ansökan för samtliga syskon för att syskonrabatt ska gälla.

Avgiften faktureras två gånger per år terminsvis i början av höst- och vårterminen.

Instrumenthyra

Vi hyr ut följande instrument:

  • fiol
  • cello
  • kontrabas
  • blåsinstrument; fagott, oboe, tuba och valthorn.

Hyran för instrument är 350 kr / termin (syskonrabatt gäller ej).

Kontakta expeditionen

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kulturskolans expedition.
Tel: 054-540 29 88
Mail: kulturskolan@karlstad.se

Uppdaterad den