Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lediga tomter i Molkom

Molkom är ett vackert beläget samhälle som speglar mötet mellan jordbruk, berg- och skogsbygd, beläget cirka 30 kilometer norr om Karlstad.

Krakerud och Västby

I Krakerud och Västby finns byggklara tomter med ytor från 876 till 1543 kvadratmeter. Tomterna ligger med nära avstånd till Molkoms centrum, badplatser och promenadstråk.

Västbyområdet får bebyggas med friliggande villor upp till 1½-plans storlek, den totala byggnadsytan får inte överstiga 225 kvadratmeter per fastighet. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens byggrupp för mer information om vilka regler som gäller för respektive tomt.

Lediga tomter

Nedanstående tomter finns till försäljning genom kommunens tomtkö. Observera att en tomt som finns listad kan vara reserverad (men ännu inte såld). Det går dock att anmäla sig som nästa intressent till en reserverad tomt i händelse att tilltänkt köpare tar tillbaka sin reservation.

Lediga tomter
FastighetAdressStatusTomtytaPris exklusive vatten och avlopp
Krakerud
4:35
Lernäs-
vägen 3
Ledig1150 m270 000 kr
Västby1:36Hemmans-vägen 12Ledig1543 m270 000 kr
Västby1:114Hemmans-vägen 9Ledig893 m270 000 kr
Västby1:116Ring-vägen15ASåld1298 m270 000 kr
Västby1:119

Gårds-
vägen 9A

Ledig1370 m270 000 kr
Västby1:120Hemmans-vägen 13Ledig891 m270 000 kr
Västby1:121Hemmans-vägen 11Ledig876 m270 000 kr
Västby1:122Hemmans-vägen 10Ledig1348 m270 000 kr


Tabellen syns bäst på en större skärm men det går att scrolla tabellen i sidled.

Intresserad av en tomt?

All försäljning av kommunala småhustomter sker genom kommunens tomtkö. Är du redan med i kön kan du kontakta oss för att anmäla ditt intresse.

Kontaktuppgifter

Kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 så hjälper de dig vidare.
E-post direkt till handläggaren för tomtkön: tomtko@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida