Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Arkitektur Karlstad

För dig som är entreprenör eller byggherre finns arkitekturdokumentet Arkitektur Karlstad. Dokumentet beskriver hur vi på kommunen arbetar med arkitekturfrågor och är fullt med kunskap och råd som ska fungera som underlag för dialoger mellan dig och kommunen inför nybyggnationer.

{"X":0.2225,"Y":0.0,"Width":0.6625,"Height":1.0}
Vinnaren av arkitekturpriset 2018. Löfberg fastigheter för flerbostadshusen vid Pråmkanalen. Bild: Felix Gerlach/Tengbom arkitekter

Arkitekturpresentation i samband med bygglov

När du gör en bygglovsansökan för större projekt, exempelvis flerbostadshus, ska den innehålla en arkitekturpresentation. Vad presentationen ska innehålla beskrivs på sidan 15 i dokumentet.

Hur tog vi fram Arkitektur Karlstad?

När vi förtätar och bygger nytt ska det göras med hänsyn till omgivningen. Vi värnar om parker och grönska och tar vara på det unika i Karlstads stadsmiljö.

2018 lämnades ett politiskt initiativ från den då styrande majoriteten för att stärka arkitekturens ställning i Karlstad. Initiativet ledde till att Stadbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att:

  1. Beskriva hur Karlstads kommun idag ger arkitekturfrågorna plats i samband med nya och/eller förändrade byggnader och bebyggelseområden.
  2. Ta fram förslag på hur arkitekturfrågorna kan bli mer konkreta och realiserade i markanvisnings- detaljplane- och bygglovsprocessen inför nya byggnader/bebyggelseområden.
  3. Lyfta fram arkitekturfrågorna i översiktsplanen samt utveckla visionsarbetet för god arkitektur och stadsbyggnad (”Stadsbyggnadsvision”).

Arkitektur Karlstad är ett resultat av detta uppdrag och ska ses som en beskrivning av hur kommunen arbetar med arkitektur. Dokumentet bildar grund för dialog mellan byggherre och kommunen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida