Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Frågor och svar om Cykelvänlig arbetsplats

Vad är "Cykelvänlig arbetsplats"?

För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lätt att välja cykeln har vi tagit fram konceptet "Cykelvänlig arbetsplats" som är en tävling och utmärkelse som öppen för arbetsplatser i Karlstad. Alla arbetsplatser som deltar har chans att bli Karlstads cykelvänligaste arbetsplats. Att delta är kostnadsfritt för arbetsplatserna.

Vem kan vara med?

Alla arbetsplatser i Karlstads kommun kan vara med. Arbetsplatser kan vara privata företag, kommunala/offentliga verksamheter och organisationer.

Varför ska vi vara med?

Som arbetsgivare kan det vara lönsamt att engagera sig i medarbetarnas resor. Minskat bilresande innebär minskade kostnader, minskad ohälsa och ett stärkt varumärke för företaget eller organisationen om man visar att man tar ansvar för arbetsplatsens klimatpåverkan och arbetar för ett hållbart resande.

Genom att skapa bättre förutsättningar för cykling investerar man också i medarbetarnas hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar 30 minuters måttlig fysisk aktivitet dagligen, till exempel att cykla till och från jobbet.

Arbetsplatsen erbjuds också att göra en resvaneundersökning, och att delta i den roliga utmaningen "Pendla grönt" under maj. Läs mer om det här: Erbjudande till deltagande arbetsplatser.

Vår arbetsgivare är inte med, kan jag registrera oss?

"Cykelvänlig arbetsplats" vänder sig till arbetsplatser, inte mot enskilda anställda. Om din arbetsplats inte är med i dagsläget, ta upp frågan med ansvarig på din arbetsplats.

Vilka nivåer finns?

Ni kan nå tre olika nivåer, från en till tre stjärnor, beroende på arbetsplatsens utgångspunkt och vilka mål ni vill nå. För att uppnå en stjärna behöver ni kryssa i sex olika kriterier, för två stjärnor gäller tolv kriterier och för tre stjärnor gäller arton. Vilka kriterier ni väljer är valfritt. Ni har dessutom möjlighet att ange egna åtgärder och idéer som inte finns med bland kriterierna.

Hur vet vi vilken nivå vi ska sikta på?

Det beror på hur mycket tid och resurser ni kan avsätta samt hur era förutsättningar ser ut idag. Vissa arbetsplatser uppfyller kanske några kriterier sedan tidigare medan andra får börja från början. Vi rekommenderar att ni går igenom kriterierna och gör en bedömning av vad som är möjligt att hinna med på er arbetsplats. Det går även utmärkt att börja med att sikta på en stjärna och sedan gå vidare till nästa nivå om tiden räcker till.

Vi vill vara med, hur börjar man?


Hur uppmärksammas de som deltar?

Alla som genomför minst sex kriterier och når en stjärna får en digital bild anpassad för sociala media som bevis på sitt deltagande. Alla som genomför minst tolv kriterier och når två eller tre stjärnor får också en skylt som kan sättas upp på arbetsplatsen. Arbetsplatsen behöver uppnå åtminstone en stjärna för att anses vara en “Cykelvänlig arbetsplats”.

Utöver att få skylt eller digital bild är alla arbetsplatser med och tävlar om att bli Karlstads cykelvänligaste arbetsplats. En jury utser vinnarna. Juryns beslut kan ej överklagas.

När måste man senast ha redovisat sina kriterier?

Senast 15 december 2024 måste man ha skickat in sina kriterier för att vara med i tävlingen. Ett formulär där ni rapporterar in genomförda kriterier skickas ut i god tid under hösten.

Hur mycket tid måste man avsätta för att vara med?

Hur mycket tid man vill avsätta är upp till varje arbetsplats, vilken nivå ni siktar på och hur cykelvänliga ni redan är i dagsläget. Vissa kanske redan har kommit en bit på väg medan andra får börja från början.

Vad kostar det att vara med?

Att anmäla sig och vara med i "Cykelvänlig arbetsplats" är kostnadsfritt. Eventuella kostnader för att uppfylla de olika kriterierna svarar dock arbetsplatsen själv för.

Kan vi få hjälp under projektets gång?

Under "Kontakt" i menyn hittar du kontaktuppgifter till projektledare som hjälper till med att besvara frågor och som stöttar i arbetet med att bli en Cykelvänlig arbetsplats.

Hur kontrolleras att kriterierna uppfylls?

Arbetsplatserna rapporterar de kriterier som uppfyllts i checklistan via ett formulär. Dessa kontrolleras sedan av projektledare som i sin tur hör av sig till arbetsplatsen om hen ser behov av detta.

Kan man bygga vidare på sin nivå?

Den uppnådda nivån är inte huggen i sten och det går alltid att sträva efter att uppfylla fler kriterier efter hand för att nå en högre nivå. Vår ambition är att deltagande arbetsplatser fortsätter sitt målinriktade arbete med att skapa en så cykelvänlig arbetsplats som möjligt.

Sidan uppdaterad: 2024-04-09

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida